Teleopieka dla samotnych seniorów 24 h siedem dni w tygodniu

Avatar photoIrena Kuczyńska24 marca 20233min
02-plakat-teleopieka-2023-640x911-2.png
Pleszew przystąpił do realizacji programu Teleopieki dla osób starszych. Seniorzy zainteresowani udziałem w projekcie, mogą się zgłaszać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie.

 

Teleopieka to projekt  realizowany w ramach „Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora na lata 2023 – 2024”,  finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Usługa teleopieki

Projekt Teleopiek dla osób starszych skierowany jest do seniorów, zwłaszcza mieszkających samotnie. W projekcie chodzi o przetestowanie usługi teleopieki dostępnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ma to zwiększyć  poczucia bezpieczeństwa seniorek i seniorów. Opaska na rękę, którą uczestnik projektu otrzyma, ma funkcję lokalizacji, pomiaru podstawowych parametrów życiowych, a także kluczowy dla projektu – system przywoławczy SOS. Opaski będą obsługiwane przez telecentrum i na bieżąco monitorowane.

Senior samodzielny jak najdłużej

Z jednej strony teleopieka jest formą profilaktyki, która ma służyć utrzymaniu samodzielności seniorek i seniorów, z drugiej strony jest uzupełnieniem usług opiekuńczych. Odciąża też opiekunki i opiekunów osób starszych. Idealnie wpisuje się w realizację Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025, którego kluczową ideą jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi.

Zapisy przyjmuje M-G OPS

Osoby w wieku 60+ z terenu MiG Pleszew, zainteresowane udziałem w projekcie, który potrwać może 20 miesięcy, proszone są o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie pod nr tel. (62) 580 12 05.

Czytaj też:Inteligentny zegarek w Gołuchowie


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska