Drogi (na razie) w planie

Avatar photoIrena Kuczyńska13 kwietnia 20182min
rysunek_prokopowska_do-uchwalenia-w-Pleszewie.jpg

Rada Miejska w Pleszewie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Marszewską i Prokopowską.

Przewiduje on rezerwację terenu pod dwie nowe drogi, które w przyszłości połączą te ulice. Są to na razie drogi w planie.

Nie znaczy to jednak, że budowa dróg rozpocznie się natychmiast, czego obawiali się niektórzy pleszewscy radni, którzy w czwartek głosowali uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkańcy ulicy Prokopowskiej, przez ziemie których, przebiegać ma jedna z dróg.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest korzystny także dla nich. Mogą ziemię nadal użytkować rolniczo, ale mogą też ją podzielić i sprzedać jako działki budowlane.

Wiceburmistrz Andrzej Jędruszek tłumaczy, że plan z wytyczonymi na mapie drogami, miejscami pod zabudowę jednorodzinną, w tym także usługową, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną tej części miasta Pleszewa.

Przypomina sytuację dużego osiedla, które wyrosło obok ulicy Marszewskiej i przez wiele lat wiodła do niego tylko jedna ulica Chopina, która – jak wszyscy pamiętają, często bywała „zakorkowana”.

Dopiero po kilkudziesięciu latach wybudowano ulicę Józefa Szpunta, która ułatwiła dojazd i wyjazd na osiedle z ulicy Marszewskiej.

Źródło:http://www.rc.fm/news/pleszew-drogi-w-planie.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska