Hanna Suchocka utworzyła rząd RP z siedmiu partii, przetrwał 15 miesięcy

Avatar photoIrena Kuczyńska13 lipca 20235min
Gazeta-Pleszewska-lipiec-1992-1280x1760.jpg
10 lipca 1992 roku Hanna Suchocka otrzymała misję utworzenia rządu RP.  Urodzona i wychowana w Pleszewie Hanna Suchocka jest jedyną osobą w 740 - letniej historii miasta, która zapisze się w dziejach Polski, Europy i świata.

Sytuacja finansów publicznych była dramatyczna. Polsce groził deficyt budżetu państwa na poziomie 10% PKB. Rząd Hanny Suchockiej wprowadził kilka ważnych reform strukturalnych o długofalowym znaczeniu. Mimo rozwoju gospodarczego, animozje wzięły górę. Rząd upadł…

Siedem partii w rządzie

Rząd Hanny Suchockiej utworzyło siedem partii:  Zjednoczenie Chrześcijańsko – Demokratyczne, Stronnictwo Ludowo – Demokratyczne, Partia Chrześcijańskich Demokratów, NSZZ Solidarność, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno – Demokratyczny, Polski Program Gospodarczy.  Kontynuował on reformy rozpoczęte przez rząd Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Z tej okazji „Gazeta Pleszewska” wydała jednodniówkę. Zespół redakcyjny pracował wtedy całą noc. Historyczna gazeta – darmowa – została wysłana do najważniejszych bibliotek w kraju.

Hanna Suchocka na spotkaniu z pleszewianami
Odważne decyzje

W momencie jego powołania  sytuacja finansów publicznych była dramatyczna. Polsce groził deficyt budżetu państwa na poziomie 10% PKB., co skutkowałoby bardzo wysoką inflacją. Groziłoby niespełnieniem warunków porozumienia oddłużeniowego zawartego z Klubem Paryskim. W obliczu takiego zagrożenia rząd przyjął ustawę zmniejszającą podstawy wymiaru rent i emerytur aż o 9%. To odważne posunięcie przywróciło wzrost gospodarczy ale i spowodowało niechęć także w rodzinnym mieście.

Wprowadziła ważne reformy

Rząd Hanny Suchockiej  wprowadził kilka ważnych reform strukturalnych o długofalowym znaczeniu. W miejscu podatku obrotowego przejętego z czasów socjalistycznych, wprowadził podatek VAT oraz podatek akcyzowy. W lutym 1993 roku Sejm przyjął Program Powszechnej Prywatyzacji a w lipcu rząd rozpoczął wprowadzanie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Rząd Hanny Suchockiej doprowadził do ugody z Klubem Paryskim  w sprawie polskiego zadłużenia (odziedziczonego po PRL-u) oraz rozpoczął pertraktacje z podobnym Klubem Londyńskim.

Rząd upadł jednym głosem

Mimo rozwoju gospodarczego, animozje wzięły górę i na wniosek grupy posłów Solidarności  zarządzono głosowanie nad votum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej. Rząd upadł 28 maja 1993 przewagą jednego głosu. Suchocka podała się do dymisji, której  prezydent Lech Wałęsa  nie przyjął i 29 maja rozwiązał Sejm i Senat. Rząd Suchockiej bez kontroli parlamentarnej działał do 26 października 1993.

Jedna na 740 lat

Przed samym odejściem pleszewianka znalazła sponsora strategicznego dla pleszewskiej fabryki FAMOT Pleszew S.A. dzięki czemu firma przetrwała i dobrze się ma. Zaś Hanna Suchocka urodzona i wychowana w Pleszewie jest jedyną osobą w 740 – letniej historii miasta, która weszła do historii polski, Europy i świata.

Hanna Suchocka na spacerze w rodzinnym mieście

Więcej: Hanna Suchocka otrzymała misję tworzenia rządu

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska