30 lat temu Hanna Suchocka otrzymała misję tworzenia rządu

Avatar photoIrena Kuczyńska16 lipca 20227min
5ed8cfb57bda2_o_large.jpg
Hanna Suchocka była pierwszą kobietą - premierem w całej historii Polski. Jedyną pleszewianką na tak wysokim stanowisku. Pełniła funkcję przez 15 miesięcy

 

To premier Hanna Suchocka znalazła inwestora strategicznego dla pleszewskiego FAMOTu, który jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych na świecie fabryk, produkujących obrabiarki sterowane numerycznie.

Pleszewski FAMOT to firma pełna nowych wyzwań

Kilka partii w rządzie

Misja, której podjęła się Hanna Suchocka, była nie lada przedsięwzięciem. Rząd stworzyła na kanwie koalicji złożonej z 7 partii m.in.  Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego, Partii Chrześcijańskich Demokratów, NSZZ „Solidarność”, Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno – Demokratycznego. „Gazeta Pleszewska” w lipcu 1992 roku wydała okolicznościowy numer miesięcznika.

Hanna Suchocka bohaterką jednodniówki

Pleszewianka Hanna Suchocka otrzymała misję utworzenia rządu RP

Dramatyczny stan finansów

Rząd Hanny Suchockiej kontynuował reformy rozpoczęte przez rząd Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego. W momencie powołania rządu sytuacja finansów publicznych była dramatyczna. Polsce groził deficyt budżetu państwa na poziomie 10% PKB., co skutkowałoby bardzo wysoką inflacją. Groziłoby niespełnieniem warunków porozumienia oddłużeniowego zawartego z Klubem Paryskim.

Odważne decyzje, w tym VAT

W obliczu takiego zagrożenia rząd przyjął ustawę zmniejszającą podstawy wymiaru rent i emerytur aż o 9%. To odważne posunięcie przywróciło wzrost gospodarczy. Rząd Hanny Suchockiej  wprowadził kilka ważnych reform strukturalnych o długofalowym znaczeniu. W miejscu podatku obrotowego przejętego z czasów socjalistycznych, wprowadził podatek VAT oraz podatek akcyzowy. W lutym 1993 roku Sejm przyjął Program Powszechnej Prywatyzacji a w lipcu rząd rozpoczął wprowadzanie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

W marcu 1993 roku premier Hanna Suchocka odwiedziła swoje rodzinne miasto – Gazeta Pleszewska wydała z tej okazji pamiątkowy numer
Rząd zabiły animozje

Mimo rozwoju gospodarczego, animozje wzięły górę i na wniosek grupy posłów Solidarności,  zarządzono głosowanie nad votum nieufności  wobec rządu Suchockiej. Rząd upadł 28 maja 1993 roku przewagą jednego głosu. Suchocka podała się do dymisji, jednak nowy premier nie został powołany. W takich okolicznościach prezydent Lech Wałęsa dymisji nie przyjął i 29 maja rozwiązał Sejm i Senat. W sumie pleszewianka była premierem 15 miesięcy. Zdążyła znaleźć sponsora dla fabryki FAMOT i uchronić ją przed bankructwem.

Doceniają swoi i obcy

Prof. Hanna Suchocka jest laureatką nagrody Jana Nowaka – Jeziorańskiego  m.in. za “owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej”, Nagroda im. Klausa Hemmerlego w Akwizgranie za jej “zaangażowanie na rzecz prawa, sprawiedliwości i integracji” oraz za “budowanie mostów pojednania polsko-niemieckiego”. Pleszew uhonorował ją tytułem Zasłużonej dla Rozwoju MiG a powiat statuetką starosty Artura Szenica.

Miroslaw Kuberka – przewod. Rady Powiatu, Hanna Suchocka premier RP w latach 1992/93, starosta Maciej Wasielewski

100 – lecie odzyskania niepodległości z Hanną Suchocką

Otwarcie wystawy „Suchoccy” w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
Prof. Andrzej Gulczyński, prof. Bronisław Marciniak, prof. Hanna Suchocka na UAM w Poznaniu podczas spotkania z pleszewianami

Czytaj Przywieźliśmy wam trochę Pleszewa do Poznania

W pleszewskim liceum z okazji 25 – lecia samorządności

Czytaj też o babce Hanny – Annie Suchockiej – delegatce powiatu pleszewskiego na Polski Sejm Dzielnicowy  TUTAJ


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska