Historia rynku w Ostrorogu zapisana na pocztówkach i starych zdjęciach

Avatar photoIrena Kuczyńska1 sierpnia 20234min
1847.jpg
Zapraszam do Ostroroga - malutkiego miasteczka w powiecie szamotulskim. Opowiem Wam historię rynku, gdzie jeszcze pół wieku temu biło serce miasteczka

Ale dzisiejszy post nie będzie o Ostrorogach, do których także Chocz w powiecie pleszewskim należał, ale o sercu Ostroroga – czyli rynku, który jeszcze niedawno tętnił życiem.

Rynek pomiędzy Zamkiem i kościołem

Kiedy właściwie wytyczono rynek w Ostrorogu, tego nie wiemy. Ale  że miasta lokowane na prawie magdeburskim miały rynki, wypada uznać, że średniowieczny Ostroróg także rynek miał. Czy w tym samym miejscu co teraz?
Można domniemywać, że tak. Główny plac w miasteczku, które istniało już w roku 1383 (wspomina o nim w swojej kronice Janko z Czarnkowa),  był usytuowany pomiędzy Zamkiem a kościołem.  To tu odbywały się na pewno wszystkie jarmarki, których organizowanie potwierdził przywilejem król Stanisław August Poniatowski w II połowie XVIII wieku.

Gdzie był ratusz?

Nie bardzo wiadomo, gdzie obradowały władze średniowiecznego miasta Ostroroga czyli burmistrz, który z rajcami rozstrzygał spory np. o kradzieże oraz  wójt z ławnikami, którzy z kolei rozstrzygali sprawy kupna, sprzedaży, ugody, intercyzy. W żadnej dostępnej historii czy monografii nie ma najmniejszej wzmianki o ratuszu. A takowe przeważnie stawiano na rynku. Ale nie w Ostrorogu. Zbudowany w czasach pruskich magistrat, zlokalizowano przy ul. Wronieckiej, niedaleko poczty i szkoły.

Historia zapisana w pocztówkach

Ale to rynek był sercem miasta. Widać to na starych pocztówkach, które zamieszcza Michał Dachtera na profilu Ostroróg na kartach historii

Pozdrowienia z Ostroga
Najstarsza pocztówka pochodzi z początku XX wieku jeszcze z czasów pruskich. Rynek jest dużym placem z figurą św. Jana pośrodku. Widać zachodnią pierzeję rynku. Tylko jeden dom jest piętrowy.  Pozostały domki są parterowe. Pocztówka wysłana z Pozdrowieniami z Ostroga. Zawiera błąd, może to wynikać z braku znajomości zasad ortografii. Na początku XX wieku w szkołach nawet nauka religii odbywała się w języku niemieckim. Pocztówka jest znakiem czasu.
W tym linku ciąg dalszy opowieści o rynku, który  był sercem miasta Ostroroga

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska