Jak uszczęśliwić seniora?

Avatar photoIrena Kuczyńska23 maja 20197min
Seniorzy-Anna-Bogacz-czolo.jpg

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk senioralnych oraz instytucji, które działają na rzecz osób starszych.

Dyskutowano o potrzebach i oczekiwaniach osób w starszym wieku ale też o ich aktywizacji.

Inspiratorem spotkania były władze miasta Pleszewa. A uczestniczyli w nim oprócz burmistrza Arkadiusza Ptaka zastępcy Izabeli Świątek też lekarze geriatrzy Adela Grala – Kałużna – przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Krzysztof Walkowiak,  dyrektorzy i kierownicy firm, do których trafia senior.

W środowisku pleszewskim statystycznie co piąta osoba starsza korzysta z oferty organizacji, fundacji, biblioteki, muzeum czy domu kultury.

Chodzi o zainspirowanie pozostałej dużej grupy do wyjścia ze swoich czterech ścian i większego, chociażby biernego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności – mówił burmistrz Arkadiusz Ptak.

Lucyna Roszak – prezes Fundacji Animacja, która prowadzi Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich podkreśliła liczny udział osób starszych w zajęciach organizowanych przez CWiO w siedzibie przy ul. Bolesława Krzywoustego oraz wolontariacie senioralnym.

Uczestnicy spotkania podkreślali z uznaniem, że ci seniorzy, którzy z domów wychodzą, są bardzo widoczni na wykładach, na koncertach, na warsztatach, na balach i potańcówkach i coraz liczniej w bibliotece, na co zwróciła uwagę Hanna Nowaczyk z wypożyczalni.

W gronie czytelników dużo jest osób w starszym wieku. Mając więcej czasu na emeryturze, wracają do ulubionych lektur albo szukają nowych utworów, których tytuły poznają z prasy bądź z internetu. 

Biblioteka przyjazna dla seniorów TUTAJ

Do nowych osób trzeba docierać z ofertą poprzez lekarzy rodzinnych, proboszczów, poprzez eksponowanie ulotek zawsze w tych samych miejscach i przez internet, bo coraz więcej osób starszych posiada smartfony i doskonale sobie radzi z internetem, zwłaszcza jeśli chodzi o seniorów 50+.

Przewidywana jest też ankieta skierowana do osób starszych, która pozwoli poznać i określić ich potrzeby i oczekiwania.

Z doświadczenia 10 lat funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego wieku wynika, że pewne formy pracy się zdezaktualizowały np. aktualnie nie ma już zapotrzebowania na kursy komputerowe dla seniorów.

Większość oswaja internet intuicyjnie, wnuki lub dzieci im pomagają a w bibliotece raz w miesiącu odbywają się konsultacje z obsługi komputera czy smartfona. O najprostsze rzeczy można zwracać się do bibliotekarki w czytelni, która pomoże i podpowie.

Prezes Stowarzyszenia Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku Florian Siekierski mówił o wartościach Senioriady, która jest organizowana od kilku lat i aktywizuje dużą grupę osób.

Ale UTW to nie tylko ruch, zdrowie i sport ale także sfera intelektualna, co wynika z formuły uniwersytetów. W nowym roku akademickim trzeba sformułować nową ofertę i zainspirować osoby nowe, które dopiero na emeryturę przeszły lub przechodzą.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że musi to się wiązać z akcją promocyjną w papierze czyli w gazetach i na ulotkach oraz w internecie. PTUW powinien mieć profil na portalu społecznościowym. Emeryci są coraz młodsi, większość ma smartfony i komunikuje się ze światem przez internet.

Arkadiusz Ptak widzi też dużą grupę aktywnych seniorów na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdzie większość prezesów to osoby w wieku 50+.

Zamierza on powołać nową Radę Seniorów, złożoną z przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszających seniorów w mig Pleszew. To oni mają być głosem środowiska, które ma lobbować w ratuszu potrzeby osób starszych.

Idealnie będzie jeśli podczas planowania jakiegokolwiek przedsięwzięcia czy inwestycji  władze miasta będą mieć  mieć na uwadze dobro osób starszych, których będzie przybywać.

I na koniec pomysł Justyny Zawiei – dyrektorki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. U progu jesieni darmowy seans w kinie Hel  dla osób 50+ połączony z promocją stowarzyszeń i związków emeryckich.

Pomysł wszystkim się spodobał.  Tylko trzeba nad nim popracować.

 

 

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska