Jest grant na modernizację kształcenia zawodowego w szkole na Zielonej

Avatar photoIrena Kuczyńska2 grudnia 20213min
gra-nt.jpg
Prawie 100 000 euro pozyskał z Funduszy Norweskich powiat pleszewski, wspólnie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, na modernizację programów nauczania zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie pod kątem dualnego kształcenia w zawodzie technika mechatronika i technika mechanika pojazdów samochodowych.

Chodzi o to, żeby proporcje kształcenia praktycznego i teoretycznego  były podobne – czyli połowę czasu przeznaczonego na naukę zawodu, w tym przypadku technika mechatronika i technika pojazdów samochodowych  poświęcać na edukację teoretyczną w szkole i połowę na praktyki u pracodawcy.

Należy zatem uwzględnić potrzeby lokalnych pracodawców oraz wymagania stawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, gdzie absolwent szkoły zdaje egzamin zawodowy.

Pozyskane z projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, niemal 100 000 euro z Funduszy Norweskich, to pieniądze przeznaczone na badania, diagnozy, przygotowanie programów i wdrożenie ich w szkole na Zielonej w Pleszewie.

Uczniowie klas, gdzie będzie realizowane owo dualne kształcenie, praktyki zawodowe będą odbywać w fabryce Famot, która już współpracuje ze szkołą i jest żywo zainteresowana kształceniem kadr dla swojej, rozwijającej się firmy oraz w warsztatach samochodowych w Pleszewie.

Na badania, przygotowanie programów nauczania i wdrożenie dualnego kształcenia, które tak bardzo leży na sercu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, szkoła ma 20 miesięcy.

Izabela Mikstacka – Mikuła, Magdalena Sekura – Nowicka, Maciej Wasielewski, Damian Szwedziak, Mariusz Gramala

Trzeba przeanalizować aktualne treści tak, żeby zainteresować uczniów, zaspokoić potrzeby pracodawców i realizować kształcenie pod kątem wymogów OKE. Jest na to prawie 100 000 euro – podkreśla Sławomir Sobczyk – naczelnik wydz. edukacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pleszewie Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Damian Szwedziak, Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala oraz dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Magdalena Sekura-Nowicka podpisali porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska