Klasa akademicka w Zespole Szkół Technicznych

Avatar photoIrena Kuczyńska22 grudnia 20224min
umowazstak.jpg
Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zawarł umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie. Dotyczy ona nadania jednej z klas statusu "klasy akademickiej".

 

Porozumienie, w obecności dziekana wydziału dr Beaty Wenerskiej i wicestarosty pleszewskiego Damiana Szwedziaka, podpisał rektor Akademii Kaliskiej dr hab. nauk med. Andrzej Wojtyła i dyrektorka ZST Izabela Mikstacka – Mikuła.

Zaczęło się od promocji
ZST podpisał umowę o współpracy z Akademią Kaliską na utworzenie klasy akademickiej – rektor prof. Andrzej Wojtyła i dyrektor szkoły Izabela Mikstacka – Mikuła
Podpisanie porozumienia z Akademią Kaliską o utworzeniu klasy akademickiej w ZST w Pleszewie

Pomysł na współpracę kaliskiej uczelni z pleszewskim technikum „na Zielonej” zrodził się wiosną, kiedy przedstawiciele uczelni gościli w ZST, promując studia na Akademii Kaliskiej. Teraz udało się umowę o współpracy podpisać. Dotyczy ona klasy II o specjalności technika – logistyka, która otrzymuje status klasy akademickiej i patronat uczelni.

Lepszy start

Umowa przewiduje m.in.: uczestnictwo uczniów w zajęciach na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, prowadzenie wspólnych badań, eksperymentów i projektów. Współpraca pozwoli rozwijać zainteresowania uczniów, w przyszłości zapewnić im lepszy start na studia wyższe, zdobycie lepszych kwalifikacji w zawodzie technika logistyka. Dyrektorka szkoły Izabela Mikstacka – Mikuła zdradza radio Centrum, że rozważane jest nadanie statusu klasy akademickiej także klasie o specjalności technik mechatronik.

Klasy patronackie

Warto dodać, że od kilku lat w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie funkcjonują klasy patronackie FAMOT Pleszew. Rok temu podpisano umowę o utworzeniu elitarnej klasy patronackiej – dla programistów – we współpracy z z firmą Mirit Software House. Porozumienie o współpracy szkoła ma też z firmą BRAGER w branży mechatronicznej.

W ubiegłym roku budynek szkoły na Zielonej przeszedł kapitalny remont. W 27. oddziałach uczy się 798 uczniów.

Czytaj: Koniec remontu w ZST na Zielonej

Radni powiatowi zwiedzają wyremontowaną szkołę – od lewej radny Krystian Klak, wicestarosta Damian Szwedziak, nauczyciel w ZST Robert Karczewski
Uczniowie ZST w wyremontowanej szkole

Czytaj: Famot otwarty na kształcenie młodych pleszewian


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska