Kościół odzyskuje blask

Avatar photoIrena Kuczyńska27 marca 20185min
Odnowiona-chrzcielnica-czolo.jpg

Podczas prac konserwatorskich w kościele św. Jakuba w Czerminie odsłonięto polichromie ukryte pod wieloma warstwami farb. Z dotacji unijnej kościoły w diecezji kaliskiej odzyskują swój pierwotny blask.

Kościół św. Jakuba w Czerminie znalazł się wśród siedmiu zabytkowych kościołów diecezji kaliskiej zakwalifikowanych do II etapu unijnego projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru diecezji kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” . Zakłada on przywracanie kościołom ich pierwotnego wyglądu.

W czermińskim kościele, zbudowanym 300 lat temu z fundacji ówczesnego dziedzica Czermina Ulatowskiego, znajdują się zabytki ruchome przeniesione z wcześniejszego kościoła.

Jest to obraz Matki Bożej z 1662 roku, dwa ołtarze boczne – św. Jakuba i św. Józefa z 1700 roku oraz  późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1460 roku, która teraz znajduje się na wystawie z okazji 1000 – lecia Chrztu Polski w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Wszystkie te obiekty oraz ambona, chrzcielnica już wróciły z pracowni konserwatorskich w Krakowie. Prospekt organowy z 1729 roku był restaurowany na miejscu.

Teraz czas na restaurację wnętrza kościoła, odtworzenie polichromii na suficie i ornamentyki na ścianach, ale po dokładnym zbadaniu tego, co jest pod kilkoma warstwami farb.

 Te elementy były zamalowane, teraz odzyskują swój blask

Tym sposobem odkryto pod ołtarzem malowane zdobne kwiaty – potwierdza radiu Centrum proboszcz ks. Marian Ostach. Ideą unijnego projektu jest przywrócenie kościołom ich pierwotnego wyglądu z kolorystyką włącznie.

Przebieg prac konserwatorskich można śledzić na stronie internetowej parafii św. Jakuba Apostoła w Czerminie, która jest prowadzona bardzo starannie. Parafianie wiedzą na bieżąco, co się w kościele dzieje. Jest to tym bardziej ważne, że to parafia dokłada swoje pieniądze do dotacji unijnej.http://www.czermin.parafia.info.pl/?p=main&what=52

Źródło:http://www.rc.fm/news/pleszew-odzyskuja-blask.html

Wkrótce na blogu ciekawa historia kościoła w Czerminie, napisana m.in. na podstawie monografii „Czermin i okolice” autorstwa Dominika Wabińskiego


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska