Małe wioski z ciekawą historią

Avatar photoIrena Kuczyńska30 listopada 20193min
Promocja.jpg

Etnograf, archiwista z Pleszewa Stanisław Małyszko napisał kolejną książkę poświęconą historii miejscowości gminy Gołuchów.

Promocja książki „Kuchary, Macew, Popówek dawniej i dziś”  odbędzie się w niedzielę o godzinie 16.00 w Sali Wiejskiej w Kucharach (pow.pleszewski).

Macew, Kuchary, Popówek łączy przynależność do parafii św. Bartłomieja w Kucharach, gdzie znajduje się drewniany kościółek najstarszy taki w powiecie pleszewskim, o czym przeczytać można w najnowszej książce Stanisława Małyszki. Badania  nad dziejami wiosek – bohaterek książki, autor rozpoczął już w latach 80. XX wieku. Ale praca nad samą książką trwała trzy lata. Stanisław Małyszko dotarł do wielu dokumentów, odwiedził wielu mieszkańców wsi, przemierzył wiele dróg polnych i ścieżek. Wszystkie wsie mają kilkusetletnią historię, najstarsza wzmianka – z XIII wieku, dotyczy Kuchar – służebnej osady monarszego dworu.

Książka jest 13. napisaną przez Stanisława Małyszkę, liczy 386 stron, w tym 263 ilustracje w formie starych dokumentów, map, zdjęć czarno-białych lub kolorowych.

Publikację wydano ze środków Samorządu Gminy Gołuchów, Gołuchowskiego Centrum Kultury ZAMEK” w Gołuchowie. Promocję w sali w Kucharach organizuje gmina Gołuchów,  Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, OSP Kuchary, KGW Kuchary, KGW Macew oraz Andrzej Biesiada – Radny Powiatu Pleszewskiego i Michał Balcer – Radny Rady Gminy Gołuchów.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska