Niezależny dla Gminy Gołuchów

Avatar photoIrena Kuczyńska18 października 20188min
MF1.jpg

Marcin Ferenc jest kandydatem na wójta Gminy Gołuchów. Z  gminą jest związany od drugiego roku życia. Jest liderem grupy Niezależni dla Gminy Gołuchów.

Urodził się, co prawda, w Koninie, ale 38 lat mieszka w gminie Gołuchów. Najpierw we  Bielawach, potem w Kościelnej Wsi a teraz w Gołuchowie.

W Kościelnej Wsi, co podkreśla, chodził do szkoły, więc ma tam wielu kolegów, z którymi utrzymuje przyjacielskie kontakty. Potem było IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, matura i studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na Wydziale Pracy Socjalnej.

Z dyplomem ukończenia szkoły trafił do Urzędu Gminy w Gołuchowie, a dokładnie do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie rozpoczynał jako aspirant, by w krótkim czasie, po zdobyciu specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, otrzymać kierownicze stanowisko.

Przez cały czas się dokształca. W swoim bogatym CV ma Marcin Ferenc świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aktualnie kończy studia II stopnia na wydziale Andragogika w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

Posiada Certyfikat Rzetelnego Menadżera. Przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych został uhonorowany Odznaką za Zasługi.

Marcin Ferenc stworzył w kierowanym przez siebie urzędzie zespół specjalistów, dla których był niekwestionowanym liderem. Wszystkie pomysły Marcina Ferenca były trafione i  bardzo korzystne dla mieszkańców gminy.

Potrafił pozyskiwać pieniądze zewnętrzne na projekty socjalne, dzięki którym oferta gołuchowskiego GOPS-u była szersza.

W 2003 roku był jednym z inicjatorów utworzenia  Stowarzyszenia „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”. Został jego wiceprezesem a w zarządzie pracowali: prezes Mirosław Maruszewski,  Iwona Razik, Małgorzata Świderska, Bogumiła Radzimska i Małgorzata Garcarek. Chcieli działać na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza wspierać osoby niepełnosprawne, seniorów oraz dzieci.

Działając w Stowarzyszeniu, mogli  korzystać z dotacji m.in. z Banku Dziecięcych Uśmiechów na sfinansowanie kolonii dla dzieci w kraju a po nawiązaniu współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami w gminach zaprzyjaźnionych z gminą Gołuchów, także za granicą.

Potem przyszła kolejna inspiracja, którą  Marcin Ferenc realizował z  Powiatowym Urzędem Pracy. Chodziło o aktywizację osób długotrwale bezrobotnych i stworzenie im miejsc pracy.

Dzięki kontaktom ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, stworzono w Gołuchowie Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „A-Z” oraz lokal gastronomiczny pod nazwą „Zajadalnia”.

Był to pomysł Marcina Ferenca – co podkreśla Mirosław Maruszewski, który pracuje w GOPS ale jako prezes Stowarzyszenia Mieszkańcom Gminy Gołuchów, wspierał Marcina Ferenca.

„Zajadalnia” powstała z projektu „Wspólna praca nas wzbogaca”. Za jej organizację dostała nagrodę Gmina Gołuchów, którą Marcin Ferenc odbierał razem z wójtem Markiem Zdunkiem.

Teraz w „Zajadalni” pracują 4 osoby, a wkrótce dołączy do nich kolejny pracownik. Mają pełne ręce roboty. Gotują i dowożą posiłki dla szkół, przygotowują cateringi, w lecie karmią gości na plaży. A teraz rozwożą korespondencję po gminie Gołuchów. Są konkurencyjni wobec innych operatorów.

Spółdzielnia Socjalna realizowała też projekt „Śniadanie dla seniora”. Przygotowywała i rozwoziła przez 9 miesięcy kanapki dla osób starszych i samotnych. I to był pomysł Marcina Ferenca. Tak napisał projekt, że udało się pozyskać pieniądze na kanapki i na ich dowóz do prawie 100 seniorów.

Trudno wymienić wszystkie akcje, które przeprowadził Marcin Ferenc w GOPS w Goluchowie. Bo i pieniądze unijne na zakup trzech samochodów pozyskał.

Zdobył pieniądze na program teleopieki, a we współpracy z PFRON-em pozyskał pieniądze na wsparcie uczniów z najmniej zamożnych rodzin, realizując projekt „Uczeń na wsi”.

Jako kierownik GOPS-u miał Marcin Ferenc opinię człowieka, do którego każdy, z każdym problemem, o każdej porze mógł wejść. I nigdy nie został odesłany z kwitkiem.

Doceniano Marcina Ferenca. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie za pracę od Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2016 roku otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły w Gołuchowie.  W latach 2015 – 2016 był członkiem Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego.

Przez 13 lat przemierzał gminę Gołuchów wzdłuż i wszerz. Poznał miejsca i ludzi. Przez dwa lata był nawet kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ostatnio odbierał od mieszkańców gminy liczne sygnały, że przydałaby się zmiana w urzędzie. Marcin Ferenc mówi, że ludzie są zmęczeni „jednoosobowym zarządzaniem” przez 28 lat.

Wtedy zaczęto go namawiać, żeby to on  spróbował stworzyć w gminie coś nowego, bo ludzie mają dość partii politycznych.

W styczniu 2018 roku poinformował swojego przełożonego,  że chce odejść.  13 kwietnia, po 13 latach pożegnał się z GOPS-em. Zaczął pracować w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. „Kiedy nabrałem dystansu, postanowiłem działać” – mówi Marcin Ferenc.

W krótkim czasie – jak mówi – skupił wokół siebie ludzi „inaczej myślących”. Udało się obsadzić 13 okręgów wyborczych w gminie Gołuchów.

Niezależni dla Gminy Gołuchów i ich kandydat na wójta Marcin Ferenc mają – jak mówią – świeże i nowatorskie spojrzenie na gminę.

 -Materiał sfinansowany przez KWW Niezależni dla Gminy Gołuchów

 

 

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska