Radny od zdrowia i bezpieczeństwa

Avatar photoIrena Kuczyńska17 października 20186min
Lis-Leopold-czolowe.jpg

Leopold Lis jest kandydatem do Rady Powiatu Pleszewskiego. A oto co mówi o sobie, swoim życiu i swoich planach.

Z zawodu funkcjonariusz Policji, podinspektor – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Aktualnie pracuje w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, jako inspektor ds. zarządzania kryzysowego.

„Jestem mieszkańcem Pleszewa od 45 lat. Mam wspaniałą rodzinę, żonę Bożenę (obecnie na emeryturze), jestem ojcem dwóch zamężnych córek: Monika pracuje w KPP w Pleszewie, Katarzyna pracuje w PCPR w Pleszewie. Dumny jestem także z moich zięciów Przemka i Mariusza a największą radość sprawiają nam wnuczęta: Mikołaj, Julia i Marcel” – podkreśla Leopold Lis.

Jest absolwentem studiów wyższych zawodowych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Swoją wiedzę uzupełniał na studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie studiował zarządzanie jakością w administracji publicznej.

Od 2014 roku jestem Radnym Rady Powiatu Pleszewskiego. Mandat uzyskałem z listy Komitetu Wyborczego Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej. W  mijającej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz sekretarzem Komisji Rewizyjnej. 
 W poprzedniej kadencji - w latach 2010 -2014 byłem radnym Rady Miejskiej w Pleszewie - wiceprzewodniczącym Komisji Sportu i Rekreacji. 
 Już drugą kadencję jestem Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr 10 w Pleszewie.

Od początku mojej kariery zawodowej wyczulony byłem na krzywdę ludzką i pomoc osobom potrzebującym. Chodzi przede wszystkim o pomoc ofiarom przemocy, krzywdy oraz choroby. 
Będąc przewodniczącym Komisji Zdrowia, zauważyłem że zwiększa się odsetek osób w podeszłym wieku, którzy mają problemy zdrowotne ograniczające sprawność i wymagają trwałej opieki, leczenia oraz rehabilitacji. 
Mając powyższe na uwadze, wspólnie z radną miasta i gminy Renatą Garsztką, w ramach „Budżetu Obywatelskiego na rok 2019” zgłosiliśmy zadanie „Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących”. Nasz projekt zajął pierwsze miejsce, uzyskując 2 331 głosów poparcia.

Za pracę zawodową został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Medalem XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Złotym Medalem za „ Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Odznaką Za Zasługi przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Do sukcesów w działalności Rady Powiatu tej kadencji zalicza ograniczenie zadłużenia Powiatu Pleszewskiego, modernizację dróg i budowę chodników a także poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
Za dobrą i przemyślaną uważa decyzję o przekazaniu prowadzenia Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Moim zdaniem, ważnym dla Powiatu Pleszewskiego, jest dalszy rozwój Pleszewskiego Centrum Medycznego, modernizacja oddziałów szpitalnych oraz unowocześnianie metod diagnozowania i leczenia chorych – podkreśla Leopold Lis.

Jego zdaniem w kolejnej kadencji Rady Powiatu uregulowania wymaga kwestia dostosowania czasu otwarcia aptek i sprzedaży leków w porze wieczorowo – nocnej. Bardzo ważnym zadaniem jest również organizacja przez Powiat wspólnej komunikacji autobusowej z miejscowościami i siedzibami poszczególnych gmin oraz dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców takich jak dojazdy do szkół, szpitala, pracy.

„Poza zadaniami inwestycyjnymi ważne jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek powiatowych, szczególnie pracowników pomocy społecznej. O to będę zabiegał, jeśli zostanę radnym i to będę lobbował” – podkreśla Leopold Lis.

Zainteresowania pozazawodowe: motoryzacja, piłka nożna, rekreacja i czynny wypoczynek na działce.

Leopold Lis w 1990 roku był w gronie współzałożycieli "Gazety Pleszewskiej". Redagował rubrykę "Policja donosi". O początkach "Gazety Pleszewskiej" w tym linku:https://irenakuczynska.pl/chwila-zadumy-nad-pierwszymi-numerami-gazety-pleszewskiej/

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska