Odpadowy związek

Irena Kuczyńska24 kwietnia 20192min0
zwiazek.jpg

Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie wystąpił z propozycją utworzenia międzygminnego związku, który by przejął od gmin wszystkie kompetencje związane z gospodarką odpadami zmieszanymi.

Do ZGO w Jarocinie  swoje odpady zmieszane odwożą wszystkie gminy powiatu pleszewskiego z wyjątkiem Gołuchowa.

Informację potwierdził radiu Centrum zastępca burmistrza Pleszewa Andrzej Jędruszek. Dodał, że związek działałby w imieniu wszystkich gmin Regionu VI, które odwożą odpady do instalacji w Jarocinie. Ogłaszałby przetargi na wywóz odpadów, ale też ustalał stawki za odbiór, jednakowe dla wszystkich.

„Pomysł ma plusy oraz minusy i te trzeba rozważyć przed ewentualnym przystąpieniem do związku, którego siedziba na pewno mieściłaby się w Jarocinie” podkreślił Andrzej Jędruszek.

Dobrzyca wyraziła zgodę na rozpoczęcie prac koncepcyjnych. Pleszew na razie czeka na efekty prac nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, który właśnie jest zmieniany.

Czeka też na zmiany ustawy o porządku i czystości w gminach, gdzie jedna z koncepcji przewiduje odwożenie odpadów zmieszanych do wybranej instalacji w całej Polsce. Dopiero wtedy wybierze opcję najkorzystniejszą.

 

 

 

RADIO CENTRUM