Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie

smieci_irena1.jpg
Irena Kuczyńska8 sierpnia 20192min0
Pleszew został udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Wniósł do spółki 400 000 złotych. Pozwoli to uniknąć podwyżki za dostarczenie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych, która weszła 1 sierpnia 2019 roku. W czerwcu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zarząd Spółki uzgodnił z udziałowcami, że od 01.08.2019r. funkcjonować będzie nowy cennik […]

zwiazek.jpg
Irena Kuczyńska24 kwietnia 20192min0
Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie wystąpił z propozycją utworzenia międzygminnego związku, który by przejął od gmin wszystkie kompetencje związane z gospodarką odpadami zmieszanymi. Do ZGO w Jarocinie  swoje odpady zmieszane odwożą wszystkie gminy powiatu pleszewskiego z wyjątkiem Gołuchowa. Informację potwierdził radiu Centrum zastępca burmistrza Pleszewa Andrzej Jędruszek. Dodał, że związek działałby w imieniu wszystkich gmin […]