Odszedł Jacek Przepierski – Zasłużony dla Rozwoju MiG Pleszew

Avatar photoIrena Kuczyńska18 listopada 20204min
Jacek-Przepierski-czolo.jpg

Pleszew pożegnał  Jacka Przepierskiego – prezesa ZR Ligi Obrony Kraju w Pleszewie – uhonorowanego przez Radę Miejską tytułem Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

Kilka dni temu Jacek Przepierski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu muralu Bitwa Warszawska 1920  na ścianie sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych na Zielonej. Nikt wtedy nie przypuszczał, że wygłoszone przez niego  przemówienie, będzie ostatnim.


Film z odsłonięcia muralu  TUTAJ

13 listopada smutna wiadomość dotarła do znajomych i przyjaciół pleszewianina. Warto dzisiaj przypomnieć sylwetkę  Jacka Przepierskiego – Pleszewianina z wyboru, nie z urodzenia.

 Urodził się 15 listopada 1940 r. w Stawowiczkach (pow. opoczyński). Liceum ogólnokształcące ukończył w Jarocinie. W 1961 r. ukończył Państwową Szkołę Techniczną – Wydział Mechaniki Lotniczej we Wrocławiu.
l kwietnia 1961 r. rozpoczął pracę w Pleszewskiej Fabryce Obrabiarek (FAMOT). Ponad 20 lat zajmował się projektowaniem urządzeń i stanowisk pracy oraz ich uruchamianiem z wdrażaniem najnowocześniejszych technologii z zakresu obróbki cieplnej, cieplno – chemicznej i powłok galwanicznych detali do produkowanych obrabiarek. Był czynnie związany z ruchem racjonalizatorskim i wynalazczym.W 1971 r. ukończył Politechnikę Poznańską – Wydział Mechaniczny i Technologiczny, uzyskując tytuł inżyniera mechanika, następnie studiował w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, uzupełniając specjalizację z obróbki cieplnej.
Od roku 1977 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Kaliszu, od 1994 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej WKTiR – Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.
Po przejściu na emeryturę nadal  zajmował  się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania w zakładach kotlarskich w Pleszewie i okolicy. Przez 16 lat działał w komitecie rodzicielskim przy Szkole Podstawowej  nr 3 w Pleszewie. Prowadził modernizację i rozbudowę boiska szkolnego, współpracował przy komputeryzacji szkoły.
Wielką  pasją Jacka Przepierskiego była działalność w Lidze Obrony Kraju. Był inicjatorem modernizacji strzelnic sportowych oraz całego zaplecza sportowego w Ośrodku LOK w Pleszewie . Dzięki niemu Kluby Sportów Wodnych i Kajakowych  LOK posiadają dużo sprzętu pływającego.Jacek Przepierski był  prezesem Rejonowej Organizacji LOK Pleszew, która skupia ponad 800 członków w pow. pleszewskim i jarocińskim. Dzięki jego zaangażowaniu i współpracy z młodzieżą i jej opiekunami, zawodnicy osiągają doskonałe wyniki sportowe, plasując się w czołówce regionu i kraju.Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami:  „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego, „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, „Za wybitne osiągnięcia LOK”.W 2010 roku Rada Miejska przyznała Jackowi Przepierskiemu tytuł Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.
Źródło: Rocznik Pleszewski 2010

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska