Ośrodek Badań Klinicznych od kwietnia w pleszewskim szpitalu

Avatar photoIrena Kuczyńska25 marca 20233min
PCM-po-remoncie-XII-2022.jpg
Od kwietnia przy Pleszewskim Centrum Medycznym zostanie uruchomiony Ośrodek Badań Klinicznych.

To ogromna szansa  m.in. dla pacjentów onkologicznych, psychiatrycznych, hematologicznych i kardiologicznych na dostęp do terapii, na którą w Polsce mieliby ograniczone szanse. Ośrodek będzie samodzielnym bytem. Ma już lokalizację i personel.

Dostęp do leków i terapii
Ośrodek Badań Klinicznych to miejsce, w którym pacjenci chorujący na określone choroby, będą uczestniczyć w nowych terapiach, które w Polsce są poza ich zasięgiem, najczęściej finansowym. Chodzi o dostęp do leków czy produktów leczniczych stosowanych w leczeniu. Na początku grupę docelową będą stanowić pacjenci onkologiczni, hematologiczni, psychiatryczni i kardiologiczni. A to dlatego, że  właśnie w tych obszarach prowadzi się najwięcej badań klinicznych –  wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.
Jest bezpiecznie

W pleszewskim Ośrodku  pacjenci będą korzystać z nowych leków lub terapii wraz z obecnymi na rynku i  sprawdzonymi pod kątem ich skuteczności. Protokoły badań będą akceptowane przez Komisje Bioetyczne, która zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta. Warto podkreślić, że lek badany jest zwykle dodawany do już stosowanego. Dane pozyskane w trakcie badań klinicznych są raportowane na bieżąco do sponsora leku. Natomiast pozyskana wiedza jest ważna zarówno dla pacjenta jak i  dla pleszewskiego szpitala ale też innych ośrodków leczniczych w celu rejestracji nowego leku lub nowej terapii tłumaczy prezes Błażej Górczyński.

Szansa dla pacjentów

Dodaje, że jest to szansa dla pacjentów, którzy nie mają dostępu do innowacyjnych terapii ratujących zdrowie, bo są drogie i nie zawsze refundowane.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska