Oświadczenie trzynastu w sprawie Strajku Kobiet

Avatar photoIrena Kuczyńska2 listopada 20202min
Starostwo-Powiatowe-w-Pleszewie-1.jpg

13 radnych Powiatu Pleszewskiego podpisało oświadczenie, w którym apeluje do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o pilne podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania niepokojom społecznym i wypracowanie stanowiska, które uwzględni wolności przypisane obywatelowi w demokratycznym państwie prawa.13 radnych ze zrozumieniem odnosi się do licznych wystąpień Polek i Polaków, którzy nie zgadzając się ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, postanowili otwarcie wyrazić swój sprzeciw. Ich zasięg wykracza poza duże ośrodki miejskie a skala protestów zmusza do refleksji. Zachowania protestujących obnażają niepokój spowodowany nie tylko sytuacją epidemiologiczną czy gospodarczą ale też zmniejszeniem zaufania obywateli do państwa.
„Mamy świadomość, że normy prawne nigdy nie będą spełniały postulatów całego społeczeństwa, ale w demokratycznym państwie każdy ma prawo do zachowania wyznawanego systemu wartości i respektowania praw z nim związanych. Nie każdy kompromis wszystkich satysfakcjonuje, ale dobre kompromisy powinniśmy szanować. Zaś sposób rozstrzygania dramatycznych sytuacji życiowych w kwestii aborcji pozostawić trzeba zainteresowanym” – piszą radni Powiatu Pleszewskiego.
Ubolewają nad eskalacją podziałów społecznych niespotykaną do tej pory a wywołaną po podjęciu przez Trybunał Konstytucyjny  rozstrzygnięcia w tak ważnej sprawie, jak ochrona życia. Rozstrzygnięcie TK dotknęło kluczowych praw i wolności obywatelskich – podkreśla 13 radnych.  Wśród sygnatariuszy oświadczenia nie ma podpisów pań radnych.

 Podpisali: Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Zbigniew Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Piotr Kopczyński, Mirosław Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska