Oświadczenie 13 radnych

Starostwo-Powiatowe-w-Pleszewie-1.jpg
Irena Kuczyńska2 listopada 20202min0
13 radnych Powiatu Pleszewskiego podpisało oświadczenie, w którym apeluje do organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej o pilne podjęcie działań zmierzających do przeciwdziałania niepokojom społecznym i wypracowanie stanowiska, które uwzględni wolności przypisane obywatelowi w demokratycznym państwie prawa.13 radnych ze zrozumieniem odnosi się do licznych wystąpień Polek i Polaków, którzy nie zgadzając się ze stanowiskiem Trybunału […]