Poznaj raport o stanie powiatu

Avatar photoIrena Kuczyńska7 sierpnia 20202min
Starostwo-Powiatowe-w-Pleszewie-czolo.jpg

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie powstał Raport o stanie powiatu pleszewskiego.

Debata nad raportem odbędzie się 20 sierpnia podczas sesji absolutoryjnej. Uczestniczyć w niej będą radni a także mieszkańcy powiatu, którzy wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa, wypełniając specjalny formularz z podpisami 150 osób
130 – stronicowy raport zawiera dane dotyczące m.in. finansów powiatu, strategi rozwoju, realizacji programów i projektów, inwestycji, edukacji, pomocy społecznej, komunikacji, transportu, rynku pracy, ochrony środowiska.
Jest w nim krótka charakterystyka 6 gmin, które tworzą powiat, w którym zamieszkuje ponad 62 000 osób, w tym 50,04 procent stanowią kobiety.
Najmniejszą i najmniej zaludnioną gminą złożoną z zaledwie 12 sołectw jest gmina Chocz, gdzie mieszka 4814 osób.
Największą i najludniejszą (poza MiG Pleszew) jest Gmina Gołuchów z 10 840 mieszkańcami, podzielona na 22 sołectwa.
Obowiązek tworzenia raportów wprowadził ustawodawca w 2018 roku z myślą o zwiększeniu uczestnictwa obywateli w procesie funkcjonowania niektórych organów publicznych.
Przyjął go Zarząd Powiatu Pleszewskiego a debata nad nim odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej 20 sierpnia. Mogą w debacie zadawać pytania mieszkańcy powiatu, którzy do 19 sierpnia dostarczą do starostwa kwestionariusz osobowy i listę poparcia 150 mieszkańców powiatu.
Może ich być 15, o kolejności wystąpień zadecyduje kolejność zgłoszenia. Sesja absolutoryjna, podobnie jak wszystkie poprzednie, będzie transmitowana w Internecie.

Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w roku 2019 TUTAJ


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska