Są granty na zmiany profilu działalności firm kotlarskich

Avatar photoIrena Kuczyńska8 lutego 20223min
spawanie-pixabay.jpg

Z myślą o firmach branży kotlarskiej działających na terenie miasta Pleszewa, powiat pleszewski pozyskał prawie 1 800 000 złotych na przeprofilowanie działalności. W ramach projektu Nowy Profil właściciel firmy kotlarskiej może pozyskać grant sięgający 55 000 złotych. Pieniędzy wystarczy na 30 grantów.

Projekt Nowy Profil dotyczy wyłącznie firm branży kotlarskiej działających w Pleszewie. Jest ich w ewidencji 75, z tego aktywnie działających 40.

Pilotażowy program Nowy profil” jest dofinansowany w ramach naboru „Stabilna praca – silna rodzina” jest skierowany do miast, średniej wielkości, które tracą funkcje społeczno – gospodarcze – wyjaśnia Piotr Janiak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który będzie realizować projekt.

O grant mogą się ubiegać firmy branży kotlarskiej, których właściciele mają pomysł na stopniowe wdrażanie zmian profilu swoich przedsiębiorstw.

 

Grant wynosi 55 000 złotych, z tego 15 procent trzeba przeznaczyć na przekwalifikowanie pracownika, pozostałe pieniądze na nowy sprzęt niezbędny do przeprofilowania stanowiska pracy.

Proces zmiany profilu powinien trwać rok a wszystkie działania będą monitorowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Piotr Janiak robił rozeznanie. Są właściciele firm kotlarskich, którzy nie chcą słyszeć o żadnych zmianach ale są też tacy, którzy wiedzą, że na kotłach nie mogą budować przyszłości swojego biznesu i na pewno do projektu przystąpią i z grantu skorzystają.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w PUP osobiście lub pocztą elektroniczną tylko dwa dni 17 i 18 lutego. Pieniędzy wystarczy na 30 grantów. Jeden wniosek, jeden grant ale jedna firma może złożyć kilka wniosków.

W piątek 11 lutego w Starostwie Powiatowym organizowane jest spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu podczas, którego specjaliści z PUP pomogą przejść formalności, omówią też zasady wypełniania wniosku.

Zapisy dla pracodawców pod numerem 627427425.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska