Sołtys na zagrodzie

Avatar photoIrena Kuczyńska11 marca 20205min
Kinga-Melka-sołtys-i-Radna-Taczanow-Drugi.jpg

Dzisiaj świętują sołtysi – liderzy najmniejszych jednostek samorządowych.

W Mieście i Gminie Pleszew jest ich 28, w tym 11 kobiet. Najmniejsze sołectwo – Zawady zamieszkują 74 osoby, w największym – w Kowalewie mieszka osób 1667. Niżej na zdjęciu nowa sołtyska Beata Mofina odbiera  nominację z rąk burmistrza Arkadiusza Ptaka i przewodniczącej Adeli Grali KałużnejSołtys na zagrodzie równy wojewodzie – stare porzekadło nie straciło na aktualności a może nawet w ostatnich latach zyskało, wszak sołtys jako samorządowiec najniższego szczebla ma dużo do powiedzenia i do zrobienia, zwłaszcza jeśli potrafi współpracować nie tylko z burmistrzem ale i z proboszczem, szefową Koła Gospodyń Wiejskich, szefem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zdarza się, że tak jak Kinga Melka w Taczanowie i Dariusz Dryjański w Suchorzewie, Katarzyna Trawińska w Marszewie są i sołtysami i radnymi Rady Miejskiej.
Wizerunek sołtysa – pana starszego i wąsatego, przechodzi do historii. Statystyczny sołtys w MiG Pleszew ma 50 lat, najmłodsza Anita Szczepaniak z Korzkiew, która też jest radną, ma lat 29, sołtys senior z Lubomierza Eugeniusz Kopaczewski ma lat 71.
Pleszewscy sołtysi zostali przeszkoleni z obsługi komputera, coraz lepiej poruszają się w przestrzeni wirtualnej i niektórzy już komunikują się z mieszkańcami wioski za pomocą fanpage na portalu społecznościowym.
Więcej TUTAJ
Sołectwo Grodzisko
Sołectwo Kuczków
Sołectwo Kowalew
Sołectwo Piekarzew
Sołectwo Zielona Łąka
Sołectwo Sowina Błotna

Sołtysi są animatorami życia społecznego na wsi – organizują festyny, wycieczki, pielgrzymki, zbierają podpisy pod protestami np. przeciwko budowie kurników. Decydują z Radą Sołecką, na co wydać fundusz sołecki. Zmienia się pleszewska wieś, z której powoli znikają kury, krowy, o kozach nie wspominając. Tylko sołtys trwa na posterunku, niekoniecznie jest to pan starszy i wąsaty.

SOŁTYSI  MiG Pleszew – STATYSTYKI

Zebrania wyborcze 2019 – sołectwa:
Baranówek – Hanna Rybak 49
Borucin – Andrzej Szczepański 64
Bronów – Karol Kaniewski 56
Brzezie – Paweł Świątek 55
Bógwidze – Maciej Borkowski 38
Dobra Nadzieja – Małgorzata Michalak 49
Grodzisko – Adam Stencel 73
Janków – Dariusz Kamieniarczyk 46
Korzkwy – Anita Szczepaniak 29
Kowalew – Beata Mofina 56
Kuczków – Tobiasz Reimann 30
Lenartowice – Izabela Porzucek 38
Lubomierz – Eugeniusz Kopaczewski 71
Ludwina – Andrzej Mizerkiewicz 58
Marszew – Katarzyna Trawińska 44
Nowa Wieś-  Bernard Rybak 59
Pacanowice – Emil Forycki 33
Piekarzew – Grażyna Jezierska 45
Prokopów – Sławomira Glaza 61
Rokutów – Grzegorz Szwedek 50
Sowina – Roman Bartoszyk 58
Sowina Błotna – Romana Adamek 44
Suchorzew – Dariusz Dryjański 56
Taczanów  Pierwszy – Zdzisław Michalski 58
Taczanów Drugi – Kinga Melka 40
Zawady – Roman Szwedek 35
Zawidowice – Agnieszka Walczak – Szczepaniak 43
Zielona Łąka – Wojciech Wujs 69

Średni wiek – 1407/28 50,25

2019
Liczba kobiet 11
Liczba mężczyzn 17
Średnia wieku 50,25

Nowi sołtysi – 9 osób (Bógwidze, Korzkwy, Kowalew, Kuczków, Lenartowice, Pacanowice, Sowina Błotna, Zawady, Zawidowice)

Najmłodszy sołtys – 29 lat (Korzkwy)

Najstarszy sołtys – 71 lata (Lubomierz)

Radio Centrum Sołtys


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska