Szukają dyrektora dla Zespołu Szkół Technicznych

Irena Kuczyńska6 lipca 20212min
Jest problem z wyłonieniem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Aktualny dyrektor Artur Kukuła nie przystąpił do konkursu, jego kadencja kończy się 31 sierpnia. Konkurs na dyrektora nie wyłonił następcy. Kolejny krok należy do Zarządu Powiatu Pleszewskiego. Tymczasem szkołę na Zielonej czeka największy w jej historii remont
Zielona.jpg

W tych dniach na plac budowy przy ul. Zielonej wchodzi firma, która nada nowe oblicze szkole wybudowanej na początku lat 60. XX wieku. Wartość prac przekracza 4 700 000 złotych. Jest to przedsięwzięcie nie lada, bo w czasie remontów trzeba uczniom, a może ich być ponad 700, stworzyć warunki do nauki

Czytaj też: .Będą remonty w szkole na Zielonej

Starostwo Powiatowe w Pleszewie rozważa wynajęcie kontenerów, w których zostaną zlokalizowane tymczasowe izby lekcyjne dla tych klas, które nie zmieszczą się w 13 klasach przy salach sportowych. Żeby to wszystko logistycznie poukładać, potrzeba sprawnego dyrektora. A tego na razie nie ma.

Dotychczasowy dyrektor Artur Kukuła zrezygnował z udziału w konkursie i pracę na stanowisku kończy 31 sierpnia. Nowego na razie nie ma. Konkurs, który przeprowadziło starostwo, nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Ostateczną decyzję w sprawie obsadzenia wakującego od września stanowiska, podjąć musi Zarząd Powiatu. Ma dwie możliwości: albo powierzy komuś na 10 miesięcy pełnienie obowiązków dyrektora albo w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty i Wychowania wskaże kandydata, któremu powierzy stanowisko dyrektora na 5 kolejnych lat.

Jeszcze nie wiadomo, którą opcję Zarząd Powiatu Pleszewskiego wybierze.