Elżbieta M ielcarek Zasłużona dla Rozwoju MiG Pleszew