Powstanie Listopadowe ze zbiorów Marcina Zdrojewskiego