Stanisław Małyszko Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego