Życie codzienne mieszkańcow Pleszewa w II połowie XVIII w