Uwaga przedsiębiorcy! Jest dużo kasy na szkolenia dla pracowników

Avatar photoIrena Kuczyńska25 lutego 20246min
20240222_141511-1280x812.jpg
Prawie 1 200 000 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w pleszewskich firmach. Więcej pieniędzy w województwie wielkopolskim otrzymał tylko Poznań, Kalisz i Ostrów Wlkp.

 

W ciągu 10 lat do powiatu pleszewskiego wpłynęło z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 13 000 000 złotych, z czego skorzystało około 5000 osób. Pracodawcy podpisali 1300 umów – informuje Piotr Janiak dyrektor PUP i zachęca pracodawców z powiatu pleszewskiego do udziału w szkoleniu dotyczącym m.in. możliwości pozyskania środków na podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych uprawnień przez pracowników, przekwalifikowanie wg priorytetów wydatkowania środków KFS ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.

Priorytety wydatkowania kasy z KFS

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

Zawody deficytowe

I kilka informacji dotyczących zawodów deficytowych w powiecie pleszewskim co można sprawdzić w Barometrze zawodów, który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2024 roku. Badanie zostało przeprowadzone wśród ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2023 roku. Przy czym sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. Z Barometru zawodów wynika, że w powiecie pleszewskim brakuje elektryków, fizjoterapeutów, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, pracowników socjalnych, opiekunek osób starszych, ogrodników i sadowników, nauczycieli przedszkoli, kierowców, opiekunek dziecięcych, robotników budowlanych…

Można przeszkolić nawet 500 osób

1 200 000 zł to kwota, która wystarczy na przeszkolenie 400 – 500 osób, przyjmując że jedno szkolenie może kosztować maks. 4000 zł.
Kwota, o którą może wnioskować firma, zależy od liczby pracowników. Przy zatrudnieniu do 10 osób jest to do 15 000 zł. Firma z zatrudniająca do 50 osób może wnioskować o 30 000 zł. O dotację nawet 50 000 zł może zabiegać przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 50 osób – tłumaczy Piotr Janiak.

Kształcenie przez całe życie

Dodaje, że aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Zaprasza do zapoznania się z artykułem dr Katarzyny Mikołajczak z Instytutu Kapitału Ludzkiego o idei  lifelong learning l (LLL) całożyciowym uczeniu się. Lifelong learning ma 3 wymiary: kształcenie w pionie, w poziomie i w głąb. I ciekawostka – 9 milionów Polaków powyżej 50 roku życia to cyfrowi analfabeci. Jedynie 46 % Polaków w wieku 16 – 74 posiada podstawowe umiejętności cyfrowe – przy średniej unijnej 57 %. Tymczasem stałe uczenie się daje lepsze szanse na rynku pracy, lepsze dochody, lepszą jakość życia a w dalszej perspektywie przyczynia się do rozwoju ekonomicznego kraju.

Nauka przez całe życie może być sukcesem sama w sobie

 

Pracownice Powiatowego Urzędu Pracy Sylwia Mielcarek, Urszula Szymoniak i Justyna Grzesiak
Pracodawcy zaproszeni

Zachęca on przedsiębiorców zainteresowanych kasą z KFS powinni do uczestnictwa w szkoleniu w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Punkcie dla Ciebie 29 lutego o godzinie 10.00. Warto, bo jest kilka zmian w przepisach, a nabór już niebawem – w marcu.

Pleszew w czołówce

W sumie w 2024 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wielkopolska pozyskała 23 640 000 zł. W tym najwięcej, bo 4 800 000 zł trafiło do Poznania, 2 176 100 zł do Kalisza i 1 486 300 zł pozyskał Ostrów Wlkp. na 4. miejscu z 1 197 900 zł jest Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.

Punkt dla Ciebie uruchomił Powiatowy Urząd Pracy


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska