Wypięknieją wioski w powiecie pleszewskim

Irena Kuczyńska6 czerwca 20223min
Siedem projektów w powiecie pleszewskim otrzymało dotacje w ramach XII edycji  konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś". Wartość projektów 783 000 zł, dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wynosi 316 000 zł.
gizalki1.jpg
 Dzięki dotacji z projektu “Pięknieje Wielkopolska Wieś ” odmieni się wspólna przestrzeń, w której żyją i aktywizują się społeczności  Czermina, Chocza, Starej Kaźmierki, Izbiczna, Rudy Wieczyńskiej czy Nowej Wsi.
Szansa dla sołectw

Z dofinansowania w ramach konkursu “Pięknieje Wielkopolska Wieś” mogą skorzystać miejscowości do 5000 mieszkańców. W tej edycji zgłoszono 252 projekty, z których do dofinansowania wybrano 170 na łączną kwotę 7 200 000 zł. Z tego 316 000 zł trafi do powiatu pleszewskiego.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wręcza podpisaną umowę wójtowi Czermina Sławomirowi Spychajowi
Sport i rekreacja

I tak sołectwo Chocz otrzymało 50 000 zł dotacji na doposażenie kompleksu sportowego, Stara Kaźmierka 43 271 zł na budowę miejsca sportowo – rekreacyjnego, sołectwo Czermin 50 000 zł na odnowienie i doposażenie takiegoż obiektu. Tyle samo przypadło Pieruszycom na budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego.

Krzysztof Grabowski wręcza czeki burmistrzowi Chocza i sołtysowi
Wójt Czermina, skarbnik, sołtysi Czermina i Pieruszyc oraz Krzysztof Grabowski
Park i wiata nad Prosną
W Izbicznie (gm. Dobrzyca) dzięki dotacji 33 650 zł powstanie nowy plac zabaw. Sołectwo Ruda Wieczyńska w Gminie Gizałki otrzymało 40 000 zł dotacji na rewitalizację parku we wsi Obory, natomiast sołectwu Nowa Wieś w tejże gminie przyznano 50 000 zł na budowę wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym nad Prosną. Umowy z samorządowcami i sołtysami podpisywał w Pleszewie wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Skarbnik MiG Dobrzyca, wiceburmistrz Dobrzycy, sołtys Iz biczna, marszałek Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski