Z Fundacji Animacja do Komitetu Monitorującego

Avatar photoIrena Kuczyńska28 marca 20233min
Lucyna-Roszak-1.jpg
Prezeska Fundacji Animacja w Pleszewie - Lucyna Roszak została powołana do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. 

  Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej  programem czyli Samorządu Województwa Wielkopolskiego i przez nią jest powoływany. Powołana została do jego składu Lucyna Roszak z Fundacji Animacja.

Racjonalnie wydawać pieniądze

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Zadaniem komitetu jest troska o racjonalne wydatkowanie środków z Funduszy Europejskich. Komitet zatwierdza m.in. kryteria wyboru projektów, co umożliwia ogłaszanie konkursów regionalnych. W tym roku Wielkopolska planuje 20 naborów.

Lucyna Roszak w KM

Stałych członków Komitetu Monitorującego jest 42, wśród nich jest prezeska Fundacji Animacja w Pleszewie Lucyna Roszak. Z ramienia Fundacji, reprezentuje organizacje pozarządowe w obszarze społeczeństwo obywatelskie. W perspektywie unijnej 2021-2027 Wielkopolska ma do dyspozycji 2 mld 155 mln euro.

Miliardy z Unii Europejskiej

Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 mld 252 mln euro), Europejski Fundusz Społeczny (488 mln euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (415 mln euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Jest też w Komitecie 9 obserwatorów, w tym z Komisji Europejskiej.

Czytaj też: Tydzień Aktywności Zawodowej i Społecznej z nagrodami, emocjami i kawą

Z Fundacji Animacja Lucyna Roszak podczas Tygodnia Aktywności Zawodowej i Społecznej


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska