Zmiana władzy w Pleszewie 6 stycznia 1919 roku

Irena Kuczyńska6 stycznia 20233min
W uroczystość Trzech Króli 1919 roku na pleszewskim ratuszu umieszczono Orła Białego.W oknach domów łopotały biało - czerwone flagi. Polacy objęli funkcję starosty i burmistrza
Odezwa-1.jpg

 

2 stycznia 1919 roku na posiedzeniu Rady Ludowej komendant pleszewskiego garnizonu ppor. Ludwik Bociański namówił zebranych do rozwiązania rad robotniczych i żołnierskich i przejęcia władzy w mieście “w imieniu narodu polskiego”. Zwłaszcza, że poczta przy Poznańskiej – czyli łączność, już była w polskich rękach. Zmiana władzy nastąpiła nazajutrz.

Karczewski i Szenic

3 stycznia 1919 r4oku Rada Ludowa funkcję starosty powierzyła ziemianinowi Arturowi Szenicowi – landrata pruskiego już w Pleszewie nie było. Burmistrzem został kupiec Stefan Karczewski. O tym, że nastąpi zmiana  władzy poinformowano pleszewian w odezwie. Zaproszono też na Rynek na 6 stycznia.

 

Sztandar, przysięga i Rota

W Trzech Króli w pleszewskiej farze ks. Kazimierz Niesiołowski poświęcił sztandar Pleszewskiego Pułku Strzelców. W samo południe zgromadzeni w Rynku pleszewianie zobaczyli zmierzające od koszar kompanie wojskowe z orkiestrą na czele. Odbyła się defilada, zaprzysiężenie powstańców, odśpiewano “Mazurka Dąbrowskiego” i “Rotę”. Na ratuszu zawieszono Orła Białego. Ks. Niesiołowski swoje patriotyczne przemówienie zakończył słowami “Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita”.

Czytaj  Ks. Kazimierz Niesiołowski – proboszcz, społecznik, polityk

Tymczasem nadchodziły trudne dni, trzeba było przyzwyczajać się do tego, że nie ma już granicy na Prośnie, stolicy w Berlinie a językiem urzędowym jest polski.

Więcej: 6 stycznia 1919 Polska wróciła do Pleszewa