Artur Szenic – pierwszy pleszewski starosta

Irena Kuczyńska5 stycznia 20175min
Pierwszym pleszewskim starostą w 1919 roku został Artur Szenic - właściciel majątku Korzkwy, społecznik, jeden z liderów pracy organicznej w powiecie pleszewskim.
Artur-szenic-czolo.jpg

 

Wydarzenia z pierwszych dni roku 1919 w Pleszewie przypominam  TUTAJ

Przyszedł z Moraw, ale czuł się Polakiem
Szenicowie przybyli na ziemie polskie z Moraw, ale jak pisze pleszewski historyk Dominik Wabiński, już w XVIII wieku się spolonizowali, o czym świadczy pisownia nazwisk na nagrobkach.
W 1898 roku Artur Szenic przejął po bracie Józefie zadłużony majątek w Korzkwach pod Pleszewem i doprowadził go do kwitnącego stanu. W kolejnych latach gruntownie przebudował pałac, nadając mu charakter polskiego dworu. W latach zaboru niemieckiego było to demonstracją patriotyzmu.

Gospodarz, społecznik, patriota
Artur Szenic wzorowo prowadził gospodarstwo, wybudował czworaki dla robotników, był członkiem banku, kółka rolniczego, współorganizował wielką wystawę przemysłową w Pleszewie, uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego.
W grudniu 1918 roku był jednym z 12 delegatów powiatu pleszewskiego na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Reprezentował okręg czermiński. Kiedy w 1919 roku ,,wróciła Polska” do Pleszewa, stanął na czele administracji powiatu i tworzył zręby polskiej administracji.

O udziale pleszewian w Polskim Sejmie Dzielnicowym TUTAJ

We dworze Szeniców w Korzkwach często gościł ks. prałat Kazimierz Niesiołowskiks. Widywano go, jak szedł ze swoim pieskiem szosą ku Korzkwom, a potem bywał odwożony przez Szenica do Pleszewa. Artur Szenic zmarł 4 listopada 1932 roku w Korzkwach.

Szwagier doktora Kubackiego
Warto dodać, że siostra Artura Szenica – Zofia, wyszła za mąż za znanego pleszewskiego lekarza – społecznika dr Teodora Kubackiego. Niestety, po likwidacji starego nagrobka rodziny Kubackich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej i ustawieniu na jego miejscu nowego, imię Zofii z Szeniców Kubackiej zniknęło. Pozostał Teodor Kubacki – szwagier Artura Szenica, jego córka Kazimiera – siostrzenica ostatniego pleszewskiego starosty, nauczycielka pleszewskiego liceum.

Artykuł, nagrobek, dokument ślubu
Co  zostało po pierwszym pleszewskim staroście? Po pierwsze – nagrobek Familii Szeniców przy kościele w Czerminie, odrestaurowany w 2011 roku,staraniem starosty Michała Karalusa, za przyzwoleniem jego córki Aleksandry Szenicówny.


Ciekawy artykuł Dominika Wabińskiego ,,Artur Szenic” w książce ,,Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego” wydanej przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w 2011 roku.

Czytaj: Artur Szenic – Dominik Wabiński

Pozostał biogram Artura Szenica w Słowniku biograficznym południowo – wschodniej Wielkopolski pióra Stanisława Małyszki.
W Archiwum Państwowym w Kaliszu jest też akt małżeństwa Artura Adama Mariana Szenica z Heleną Kazimierą Józefą Cichorzewską z dnia 16 września 1901. Świadkami byli: Antoni Cichorzewski – dziedzic Mamot ojciec panny młodej oraz dr Teodor Marcin Kubacki z Pleszewa – szwagier pana młodego.

W ruinie pałac i siedziba starostwa
Niestety, z wybudowanego w 1911 roku w stylu polskim dworu w Korzkwach, została ruina.  Podobnie jak budynek przedwojennego starostwa (,,przychodnia”), w którym Artur Szenic w 1919 roku rozpoczął urzędowanie.

 

Ulica Szenica

Mamy jeszcze w Pleszewie ulicę Artura Szenica, która prowadzi do Korzkiew. Tę samą, którą ks. Niesiołowski podążał ze swoim pieskiem do przyjaznego i otwartego dworu Szeniców. W 2019 roku ulica została wyremontowana. Szczegóły TUTAJ

Od 2017 roku Starosta Pleszewski przyznaje Statuetkę Artura Szenica

Artur Szenic – statuetka przyznawana przez Pleszewskiego Starostę