Irena Kuczyńska

Tag: Rada Gminy Gołuchów

(NIE)chciane pamiątki
Region Pleszewski

(NIE)chciane pamiątki

Prywatny kolekcjoner z Jedlca zgromadził wiele cennych pamiątek po Janie Pawle II. Od kilku lat razem z radną Beatą Szymoniak zabiega o utworzenie w Jedlcu stałej ekspozycji. Papieskie pamiątki w prywatnej kolekcji w Jedlcu Teraz, przed 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża, społecznicy z Jedlca podejmują kolejną próbę wyeksponowania pamiątek. Pamiątki po Janie Pawle…