W Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych będzie łapana deszczówka

Avatar photoIrena Kuczyńska4 sierpnia 20235min
360007699_1018202972705783_3931334655262092808_n.jpg
Powiat pleszewski skorzystał z Programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego "Deszczówka". Zbiornik na wody opadowe powstaje na terenie Zespołu Szkół Usługowo -  Gospodarczych w Pleszewie.
 

Kilka lat temu z programu „Deszczówka” skorzystało Pleszewskie Centrum Medyczne.

Deszczówka w „usługówce”

Tym razem  system retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych dotyczy Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych. Całkowity koszt zadania opiewa na 141 211,76 zł, z tego 112 969 zł  to dotacja z Programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Deszczówka”.

Program „Deszczówka” jest realizowany w ZSU-G w Pleszewie

Czytaj: Pleszewski szpital gromadzi deszczówkę

Wystarczy wody na polewanie trawników

Inwestycja z programu „Deszczówka” ma na celu gromadzenie wody opadowej z dachu sali gimnastycznej ZSU-G, dotychczas bezpowrotnie traconej i wykorzystania jej do podlewania terenów zielonych szkoły. Na system składa się kanalizacja deszczowa, zbiorniki 2×10 m2 i układ nawadniania kropelkowego. W ciągu roku system jest w stanie zmagazynować 56 m3 wody, co wystarczy do nawadniania 1.115 m² trawników szkolnych. Planowany termin oddania do eksploatacji – 30 listopada 2023 r – mówi wicestarosta Damian Szwedziak.

Będą też łapać wodę na Zielonej

Budowa systemu gromadzenia wody jest skoordynowana z trwającą obecnie modernizacją i zagospodarowaniem terenu szkoły. Woda deszczowa, bez dotacji z programu „Deszczówka”,  będzie też gromadzona w Zespole Szkół Technicznych na Zielonej i Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie również trwają remonty.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska