Poza Metropolią – konferencja o jakości życia w małych miastach

Irena Kuczyńska12 września 20223min
We wtorek 20 września, w Pleszewie odbędzie się konferencja  "Poza metropolią" - rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach. Jest ona oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz częścią Forum Rozwoju Lokalnego.
wydarzenie-e1661152938322.png
Problematyka małych i średnich miast jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych, eksperckich oraz publicystycznych.
W zamyśle organizatorów, konferencjaPoza metropolią” ma być głosem w dyskusji i wymianą doświadczeń. Ma też wzbogacić wiedzę o procesach zachodzących na obszarach peryferyjnych.
Poza metropolią
Miasto 15 minut
Nieprzypadkowo na miejsce konferencji  “Poza metropolią” wybrano  Pleszew – niewielkie miasto, które jako pierwsze w Polsce wdraża ideę miasta kompaktowego, czyli miasta 15 minut. Konferencja odbędzie się  w Zajezdni Kultury w Pleszewie na zrewitalizowanym terenie pokolejowym. Program przewiduje panele, debaty z udziałem m.in. przedstawicieli  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów strategicznych Związku Miast Polskich, wyższych uczelni, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Czytaj: Kompaktowy Pleszew
Życie na peryferiach
Tematem pierwszej debaty będzie szukanie odpowiedzi na pytanie, czy peryferie mogą zapewnić dobrą jakość życia, druga dotyczyć ma doświadczenia rewitalizacji małych miast. Uczestnicy konferencji obejrzą też reportaże z małych miast, którym może ale nie musi grozić zapaść. Eksperci strategiczni Związku Miast Polskich omówią też wskaźniki jakości życia w monitorze rozwoju lokalnego.
Udział w konferencji jest bezpłatny – zapisy online www.pleszew.pl/konferencja, do wtorku 13 września.