Unijne miliony na doposażenie pleszewskiego szpitala

Avatar photoIrena Kuczyńska16 stycznia 20243min
416121367_1490576145007262_2217058586635308887_n-1-1280x721.jpg
Zakończyła się rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Pleszewskim Centrum Medycznym. W marcu ma być oddany do użytku. Na wyposażenie oddziału w specjalistyczny sprzęt szpital wyda 2 000 000 zł.

 

W większości sprzęt już został zakupiony z pieniędzy pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej miejsc na OIOM-ie

Przed rozbudową oddział dysponował czterema miejscami dla pacjentów, po oddaniu go do użytku będzie można objąć opieką nawet siedem osób. Głównym celem rozbudowy była poprawa komfortu pacjentów, zwiększenie dostępności do oddziału, bo chorych w ciężkim stanie nie brakuje ale też poprawa  warunków  pracy dla personelu – podkreśla Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Unia dołożyła
Dodaje, że mając ograniczone fundusze, pleszewski szpital pozyskał  unijne pieniądze z projektu  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Urząd Marszałkowski przekazał pleszewskiej spółce szpitalnej blisko 9 200 000 zł.
Dwa miliony na sprzęt
Z tego 2 000 000 zł przeznaczono na sprzęt w tym na rozbudowany oddział anestezjologii i intensywnej terapii (zestaw do monitorowania pacjenta, sześć łóżek do intensywnej terapii, sześć respiratorów stacjonarnych, zestaw do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego do diagnostyki obrazowej), na doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego, ortopedycznego, pracowni hemodynamiki oraz RTG. Zakupiono też nową karetkę wraz z wyposażeniem. Otwarcie rozbudowanego oddziału zaplanowano na marzec.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska