Kurkowe Bractwa Strzeleckie – jedni awansują, drudzy rezygnują

Avatar photoIrena Kuczyńska29 kwietnia 20233min
Zarzad.png
Łukasz Cichy - kwatermistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, został wybrany do Zarządu Głównego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Tadeusz Żychlewicz z Pleszewa zrezygnował z kandydowania na skarbnika

Kurkowe  Bractwa Strzeleckie z całej Polski uczestniczyły w Kongresie Wyborczym Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Pszczynie. Odbywa się co trzy lata, tym razem, ze względu na pandemię, odbył się po pięciu latach.

Głosowanie w środku Tadeusz Żychlewicz
Rezygnacja Tadeusza Żychlewicza

Podsumowywano działalność bractw kurkowych, wybierano też nowe władze. Przez 20 lat skarbnikiem ZKBS był pleszewianin Tadeusz Żychlewicz – senior – przedstawiciel i wielokrotny król kurkowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie. Tym razem nie kandydował.

Tadeusz Żychlewicz – kurkowe bractwa strzeleckie to jego pasja – 20 lat był skarbnikiem ZKBS RP

Czytaj:Trofea strzeleckie rodu Żychlewiczów

Awans Łukasza Cichego

Ale w 21 – osobowym zarządzie w randze zastępcy sekretarza, znalazł się przedstawiciel naszego regionu Łukasz Cichy – kwatermistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie, który w bractwie działa od 3 lat i stanowi tzw. „świeżą krew” w bractwie krotoszyńskim, gdzie przeważają starsi panowie. Jest też bardzo aktywny i przyciąga do kurków młodych. W tym swoją żonę Annę, która też była delegatką na kongres w Pszczynie.

Anna i Łukasz Cichy z KBS w Krotoszynie na Kongresie Wyborczym w Pszczynie

Czytaj: Kurkowe Bractwo Strzeleckie z 355- letnią tradycją

Jan Klauza z automatu
Okręg Centralny KBS – trzeci od prawej Jan Klauza

Do Zarządu Głównego z tzw. automatu wszedł prezes Okręgu Ostrowskiego Adam Warzybok oraz prezes Okręgu Centralnego – pleszewianin Jan Klauza, który działa w Kaliskim Bractwie Strzelców Kurkowych i w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Pleszewie.

Okręg Ostrowski KBS na kongresie w Pszczynie

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska