Marian Adamek kandyduje do Rady Powiatu Pleszewskiego

Avatar photoIrena Kuczyńska1 października 20183min
m-adamek3-1.jpg

Program do Rady Powiatu

1. Organizacja przez Powiat wspólnej komunikacji autobusowej na obszarze gmin z uwzględnieniem dojazdów do: szkół ponadpodstawowych, szpitala w Pleszewie, pracy, parku wodnego oraz innych potrzeb mieszkańców miejscowości wiejskich.

2. Praca na rzecz najkorzystniejszego przebiegu drogi ekspresowej S11.

3. Remonty dróg i chodników powiatowych podejmowane ze współfinansowaniem gmin.

4. Wzmocnienie profilowania nauczania w szkołach zawodowych i technikach pod kontem zapotrzebowania lokalnego rynku oraz ochrony miejsc pracy nauczycieli. Silniejsze Centrum Kształcenia Praktycznego.

5. Likwidacja kolejek do rejestracji pojazdów – wprowadzenie kolejki elektronicznej.

6. Działania na rzecz zwiększenia obecności patroli policyjnych na terenach wiejskich oraz wprowadzenia patroli pieszych w miastach Powiatu.

7. Szersze wsparcie dla sekcji młodzieżowych klubów sportowych, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

8. Ochrona zdrowia – zadanie własne powiatów. Poszerzenie oferty szpitala powiatowego w Pleszewie poprzez wprowadzenie programów ochrony zdrowia i badań profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych (100% finansowania z NFZ).


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska