Mieszkańcy lasu na zdjęciach w Muzeum Leśnictwa

Irena Kuczyńska28 marca 20224min
Od 18 marca w Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie można zwiedzać wystawę fotograficzną zatytułowaną „Mieszkańcy lasu". Tworzą ją zdjęcia autorstwa Rafała Łapińskiego.
011.jpg

Wystawa „Mieszkańcy lasu” prezentowana jest w galerii parteru w Oficynie.

Wystawa “Mieszkańcy Lasu” w Muzeum Leśnictwa
Zdjęcia – dokumenty

45 fotogramów to przede wszystkim wizerunki łatwo rozpoznawalnych i powszechnie występujących w naszych lasach zwierząt: jeleni, łosi, saren i lisów, ale na wystawie w Muzeum Leśnictwa spotkamy  również wizerunek niedźwiedzia, rysia, wilka oraz ptaków: króla naszych przestworzy – orła, płochliwego żurawia i tajemniczego puszczyka.

Wystawa “Mieszkańcy Lasu” w Muzeum Leśnictwa

Wszystkie one stanowią swoisty dokument, rejestrację chwili. Ale są też dziełami  artystycznymi, wszak każde z nich rejestruje chwilę z życia zwierzęcia w ciekawym otoczeniu i zaaranżowanej przez życie pozie.

W obiektywie Rafała Łapińskiego

Autorem zdjęć na wystawie w Muzeum Leśnictwa jest Rafał Łapiński, który  mieszka i pracuje w Bryzglu nad Wigrami. Od najmłodszych lat fascynował się życiem lasu i jego mieszkańców. Równie wcześnie zaczął fotografować, na początku pod czujnym okiem ojca – Włodzimierza Łapińskiego, znanego fotografika. Po ukończeniu studiów i powrocie w rodzinne strony, zawodowo zajął się fotografią przyrodniczą. Robi to codziennie w Puszczy Augustowskiej ale też odbywa wyprawy w różne regiony Polski aby fotografować przyrodę.

Fotograf i myśliwy

Fotografowanie Rafał Łapiński łączy również z pasją myśliwską. Wiele jego zdjęć zostało opublikowanych w książkach oraz w czasopismach o tematyce leśnej, przyrodniczej i łowieckiej. Od kilkunastu lat Rafał Łapiński współpracuje z redakcjami z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Ciekawe fotogramy jego autorstwa można oglądać do 25 czerwca w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Goście wernisażu

Podczas wernisażu Ewa Jedlikowska – po dyrektora OKL-u witała gości: wśród nich dyrektora RDLP w Pile Andrzeja Brusiło, dyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy Czesława Kozioła, przedstawiciela dyrektora RDLP w Poznaniu, zastępcę dyrektora Pawła Pojawa,  wójta Gminy Gołuchów Marka Zdunka. Podczas uroczystości odczytany został list Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edwarda Siarki – mówi Alicja Antonowicz – kierownik działu edukacji i promocji OKL-u.

Wystawa “Mieszkańcy Lasu” w Muzeum Leśnictwa – wernisaż
Czytaj też:
Bajarze zaproszeni do udziału w konkursie krasomówczym