Pleszew policzył straty, które spowoduje budowa Kolei Dużych Prędkości

Avatar photoIrena Kuczyńska15 listopada 20224min
w1.jpg
Pleszew odrzuca wszystkie cztery warianty budowy Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego "Solidarność" zaproponowane przez spółkę, która realizuje inwestycję.

 

Władze miasta oszacowały straty, które by ponieśli mieszkańcy, w każdym z czterech wariantów. Proponują piąty wariant, który z niewiadomych względów odrzucono a  byłby on najmniej uciążliwy i trasa wiodłaby przez grunty Skarbu Państwa.

Czytaj też: Spółki narzucają samorządom warianty przebiegu tras

Miasto straci prawie 2 mln podatków
Cztery zespoły powołane przez władze miasta dokładnie analizowały straty, które poniosą mieszkańcy i gmina w czterech wariantach przebiegu kolei. Najbardziej dotkliwy jest wariant I, który prowadzi przez miasto spowoduje wyburzenie 42 budynków, naruszy mir właścicielom 85 nieruchomości, w tym przedsiębiorcom, którzy dają pracę, przetnie miasto, zablokuje ulicę Ogrodową, pozbawi Pleszew 1 842 000, 573 zł podatku od nieruchomości i od gruntów.
Domy do wyburzenia
II wariant dotyka 117 nieruchomości, a do wyburzenia jest ich 57. W owych domach mieszka 420 osób. III wariant zakłada burzenie 38 domów a dotknie w sumie mieszkańców 50 nieruchomości. I wariant IV – przewiduje wyburzenie 30 domów, naruszenie miru właścicielom 38 nieruchomości, w których mieszka ponad 120 osób.
Odrzucony wariant z gruntami Skarbu Państwa
Twórcy wariantów nie prowadzili żadnych konsultacji z mieszkańcami, odrzucili tzw. wariant V, który uwzględniał w jakiś sposób oczekiwania mieszkańców i trasa wiodła przez grunty Skarbu Państwa. Przedstawiciele spółki nie chcą do Pleszewa przyjechać, do Warszawy na spotkanie z grupą roboczą Kalisz – Sieradz – Poznań  pojechał wiceburmistrz i radni.
Nie ma pola manewru
Z informacji, którą przekazał zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek, wynika, że działania są bardzo zaawansowane i pozostaje tylko wybór wariantu inwestorskiego, co nastąpi wiosną 2023 roku. Wtedy spółka wystąpi o decyzję środowiskową. W zasadzie w czterech opracowanych wariantach nie ma pola manewru, bo patrząc na przebiegi tras, będą wyburzone budynki albo z lewej albo z prawej strony torów. Jeśli chodzi o system odszkodowań, mogą być wypłacone wcześniej w wartościach odtworzeniowych – mówi burmistrz.
Poseł pisze interpelację
Na podstawie materiału wyemitowanego w Radio Centrum Kalisz
poseł Jarosław Urbaniak napisał interpelację poselską do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  TUTAJ

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska