Figura Matki Boskiej odzyska koronę z gwiazd dwunastu

Irena Kuczyńska23 lipca 20214min0
Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy figurze Matki Bożej, która od 75 lat stoi na Placu Kościelnym w Pleszewie. Rzeźba z piaskowca pochodzi z połowy XVIII wieku i ma bardzo ciekawą historię. W zakres prac konserwatorskich wchodzi rekonstrukcja aureoli z gwiazd dwunastu wokół głowy Matki Boskiej i Dzieciątka oraz krzyża, który Dzieciątko wbija w głowę biblijnego węża
2-4.jpg

Historia figury Matki Bożej z Dzieciątkiem – niewiasty apokaliptycznej, która stoi na kuli ziemskiej, oplecionej przez smoka, jest ciekawa ale nie do końca znana. Konserwator zabytków dr Aleksandra Gralińska – Grubecka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, która przeprowadza prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne określa jej wiek na połowę XVIII wieku.

Ponieważ figura z piaskowca osadzona na granitowym postumencie, o wiele późniejszym od samej rzeźby,  nie ma dopracowanego tyłu, dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak stawia hipotezę, że mogła być wyniesiona z kościoła Ścięcia św. Jana Chrzciciela, który spłonął w czerwcu 1806 roku, wraz z całym śródmieściem Pleszewa.

Do 1945 roku figura, podobnie jak trzy inne, stała na pleszewskim Rynku, skąd trafiła na Plac Kościelny. Jest w bardzo złym stanie, zarówno barokowa Matka Boska z Dzieciątkiem jak i granitowy postument.

Pleszewski Rynek w 1910 roku z widoczną figurą

Zakres prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych jest szeroki. Umyjemy, oczyścimy, wyspoinujemy, zabezpieczymy, odtworzymy aureolę z gwiazd dwunastu nad głową Matki Boskiej i Dzieciątka oraz krzyż, który mały Chrystus wbija w głowę węża, a który prawdopodobnie odpadł, podobnie jak aureola – mówi konserwator.

Dodaje, że kamień, w którym wyrzeźbiono figury, jest w bardzo złym stanie. Na początku figura została umyta i zdezynfekowana preparatem biobójczym, który zniszczy glony i porosty. Potem nastąpi czyszczenie, usuwanie wtórnych uzupełnień, konsolidacja kuli, na której stoi Matka Boska z Dzieciątkiem, oczyszczanie z korozji kotew, którymi próbowano wzmocnić kulę przed laty, usunięcie nieszczelności pomiędzy blokami granitowymi, co będzie robił kamieniarz. Próbki kamienia i spoiwa zostaną wysłane do pracowni pektograficznej… Zakres prac jest bardzo szeroki i dokładnie określony we wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego.

Figura Matki Bożej w Pleszewie
Renata Garsztka i dr Aleksandra Gralińska – Grubecka

Rok temu figura, staraniem radnej Renaty Garsztki, została wpisana do rejestru zabytków, dzięki czemu udało się pozyskać na konserwację 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Miasto dołoży 46 000 zł. Prace przy figurze potrwają około 2 miesięcy.

Więcej o piaskowcowej rzeźbie Matki Bożej Immaculaty na postumencie TUTAJ