Dzień godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.