W Pleszewie Startuje Centrum Wsparcia Seniora! Będziemy pod (tele)opieką!

Avatar photoIrena Kuczyńska26 lutego 20244min
IMG_3561-1280x720.jpeg
Dzięki Funduszom Unijnym miasto tworzy Centrum Wsparcia Seniora, z którego będą mogły korzystać osoby starsze ale też ich nieformalni opiekunowie. Projekt przewiduje tzw. teleopiekę, szkolenia z pielęgnacji osób starszych ale też wsparcie psychologiczne dla opiekunów.

 

Centrum Wsparcia Seniora zostanie uruchomione w marcu w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, czyli dawnym Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego.

Centrum Usług Społecznych w Pleszewie
Asystencja

Koordynatorką projektu będzie Dorota Hertmanowska. Projekt zakłada usługę Teleopieki dla 62., samotnie mieszkających, seniorów Miasta i Gminy Pleszew, 5200 godzin na tzw. asystencję osobistą czyli towarzyszenie osobom samotnym w starszym wieku ale też szkolenia dla ich opiekunów nieformalnych z udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji osoby starszej czy wsparcia psychologicznego dla opiekunów – tłumaczył podczas konferencji prasowej Grzegorz Grygiel – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Grzegorz Grygiel – dyrektor ROPS w Poznaniu, burmistrz Arkadiusz Ptak, Izabela Świątek – zastępca burmistrza Pleszewa
Teleopieka

Jeśli chodzi o Teleopiekę to znam ją z autopsji, ponieważ uczestniczę w projekcie pilotażowym M – G OPS w Pleszewie. Noszę na ręce opaskę, skomunikowaną z ratownikami z firmy obsługującej projekt. Zdarza się, że ratownicy dzwonią do mnie z pytaniem o samopoczucie ale ja, poprzez opaskę, mogę się z nimi skomunikować kiedy mam problem zdrowotny, a oni mi podpowiedzą, co robić. Podpisując umowę na korzystanie z opaski, senior wypełnia kwestionariusz dotyczący chorób i leków, podaje też numer kontaktowy do osoby bliskiej, która ma klucz do mieszkania.

Więcej: Teleopieka dla samotnych seniorów w Pleszewie
Teleopieka
Opaska liczy kroki, pokazuje czas… Ładuje się ładowarką, taką jak telefon

Teleopieka jest to zdalny monitoring stanu zdrowia poprzez opaskę, którą nosi senior. Więcej TUTAJ

Z informacji burmistrza Arkadiusza Ptaka wynika, że Teleopieką w MiG Pleszew może być objętych nawet 90. osób potrzebujących, bo miasto ma możliwości skorzystania z innych projektów. Na ten, który rusza w marcu, 385 614 zł pozyskano z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ze swojego budżetu Pleszew dokłada 42 846 zł.

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska