Agnieszka Słupianek – Winkowska spisze historie kobiet

Avatar photoIrena Kuczyńska4 sierpnia 20229min
20220728_181938.jpg
Rozpoczynają się prace nad książką "Historie kobiet na ziemi pleszewskiej w XIX i na początku XX wieku". Autorka książki - regionalistka Agnieszka Słupianek - Winkowska zaczyna gromadzić materiały.

 

Książka ma się składać z biogramów pań, których nazwiska są ogólnie znane ale też kobiet mało znanych a zasługujących przynajmniej na krótką notatkę. Autorka zaprasza do współpracy.

Trzecia książka Agnieszki

Agnieszka Słupianek – Winkowska jest autorką dwóch książek : „Dzieje miejscowości Brzezie w świetle źródeł” w gm. Pleszew oraz „Dziejów Kajewa, Ciesiel i Wszołowa” w gm. Gołuchów.

Agnieszka Słupianek Winkowska podczas promocji książki o Kajewie

Więcej: Wielka historia małego Brzezia na podstawie książki Agnieszki Słupianek – Winkowskiej

Agnieszka Słupianek – Winkowska opisała dzieje Kajewa, Ciesiel i Wszołowa

Kolejna książka regionalistki ma być poświęcona kobietom żyjącym i działającym w XIX wieku do zakończenia wielkiej wojny na terenie dzisiejszego powiatu pleszewskiego. Były to czasy zaboru pruskiego (Pleszew, Dobrzyca, Czermin, Gołuchów) i rosyjskiego (Chocz, Gizałki). Kobiety, nie mając żadnych praw obywatelskich, działały, nierzadko dzięki nim przetrwały rodziny, przetrwały majątki.

Kobiety znane i mniej znane

Trzeba je odnaleźć i wydobyć z cienia – uważa Agnieszka Słupianek – Winkowska. I nie chodzi jej tylko o panie znane takie jak Izabella z Czartoryskich – Działyńska z Gołuchowa, Teofila Chłapowska z Żegocina, Anna Suchocka z Pleszewa, Agnieszka Baranowska z Marszewa, Alfreda z Mierzyckich – Pruska właścicielka Czermina, Dora Mukułowska malarka z Kowalewa ale też o mniej znane, jak Jadwiga Kierska – aktorka amatorka, Albina Samulska – wydawczyni pocztówek pleszewskich na początku XX wieku, prof. Janina Klatt – nauczycielki liceum pleszewskiego – to jej imię  nosi nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły w dziedzinie nauk ścisłych, Maria Bociańska – Radomska  , uczestniczka strajku szkolnego w 1905 roku, czy Maria Taczanowska – żona ordynata Jana z Taczanowa. Na pewno miejsce w książce znajdzie się też dla organizacji kobiecych, w tym Młodych Polek czy kółek włościanek.

Autorka zaprasza do współpracy

Agnieszka Słupianek – Winkowska  mówi, że w książce znajdzie się miejsce na bogate biogramy ale też na krótkie informacje o paniach, które tworzyły codzienność – nauczycielkach, chórzystkach, pielęgniarkach, paniach domu, matkach wielodzietnych. Autorka jest otwarta na sugestie i podpowiedzi. Już nawiązała współpracę z pasjonatami lokalnej historii w gminach powiatu pleszewskiego.

Dyskusja o książce w pięknych okolicznościach przyrody
Kim jest?

Agnieszka Słupianek – Winkowska w 2014 roku spisała historię swojego rodzinnego Brzezia, którą wydało Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne w Pleszewie. Została wtedy przez redakcję „Gazety Pleszewskiej” nominowana do tytułu Człowieka Roku 2014. Znalazła się w złotej dziesiątce. Po zamążpójściu Agnieszka przeniosła się do Kajewa i zaczęła zgłębiać historię tej miejscowości oraz sąsiednich Ciesiel i Wszołowa. Tę książkę wydało Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” oraz Gmina Gołuchów.

Lubi czytać i działać

Z zawodu jest Agnieszka Słupianek – Winkowska nauczycielką, z pasji regionalistką. Jak mówi, zawsze lubiła czytać i działać.

Agnieszka Słupianek – Winkowska i książki o regionie

Jedna rzecz (książka) napisana, trzeba brać się za coś innego. Stąd pomysł na książkę o kobietach w czasach zaborów. Pierwsze próbki twórczości zamieszczała jej Gazeta Poznańska„, gdzie  był kącik dla dzieci.

Jako nastolatka, razem z koleżankami, spisała historię obrazu do książki „Legendy i podania ziemi pleszewskiej”.

Niedawno okazało się, że Jan Biadała, który daje początek historii turskiego obrazu, to jej przodek.

Spotykają się potomkowie Jana Biadały

Wiele, jak mówi, zawdzięcza Krystynie Tymeckiej, która w świetlicy w Brzeziu, prowadziła Kluby 4 H, gdzie młodzi brzezianie uczyli się otwartości na świat i ludzi.

Anna Suchocka – pleszewianka w Polskim Sejmie Dzielnicowym

Paulina opowiada o Izabelli z Czartoryskich – Działyńskiej

W Gołuchowie wystawią komedię kontuszową Agnieszki z Lipskich – Baranowskiej

Aktorka amatorka Jadwiga Kierska oklaskiwana przez Helenę Modrzejewską


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska