Jak pogodzić kształcenie w szkołach z oczekiwaniami pracodawców ?

Irena Kuczyńska7 grudnia 20214min0
W powiecie pleszewskim trwają działania zmierzające do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb i oczekiwań lokalnych pracodawców.
PUP-1.jpg

Podczas seminarium gospodarczego, w Zajezdni Kultury, zostanie przedstawiony końcowy raport z badań przeprowadzonych w pleszewskich szkołach i w pleszewskich firmach przez Pracownię Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina.

Badania zleciły samorządy czyli Powiat Pleszewski oraz Miasto i Gmina Pleszew, które w zakresie edukacji działają solidarnie. Zależy im na dostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy.

Podczas badań ankieterzy przepytali tysiące uczniów nie tylko szkół średnich i branżowej ale też podstawowych, bo preorientacja zawodowa tam się rozpoczyna. Dotarli też do setek pracodawców, głównie zrzeszonych  w Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości – podkreśla Piotr Janiak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Panel, podczas którego prezentowano częściowe wyniki badań

To on jest organizatorem seminarium  podsumowującego diagnozę badawczą nt. „Dostosowania kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim do potrzeb i oczekiwań pracodawców”  oraz „Stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gminnych placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu pleszewskiego” w Zajezdni Kultury 14 grudnia o godzinie 11.00.

Uczniów szkół ponadpodstawowych pytano o korzyści wynikające z praktyk w pleszewskich firmach. Pracodawcom zadano pytanie, na ile szkoły przygotowują fachowców i jaka jest przydatność absolwentów szkół w ich firmie.

Wyniki ankiety są bardzo ciekawe i powinny zainspirować władze do zmian w szkołach zwłaszcza pod kątem kształcenia dualnego które zakłada  „tyle samo godzin teorii szkole, ile w firmie”.

Raport końcowy wskazuje na konieczność zmian w szkolnictwie i w doradztwie zawodowym.  Zawiera też wnioski i rekomendacje, które powinny zainteresować organy prowadzące szkoły, dyrekcje szkół, doradców zawodowych ale też przedstawicieli pracodawców, zwłaszcza otwartych na kształcenie młodocianych i zatrudnienie absolwentów pleszewskich szkół – zaprasza Piotr Janiak.

Ze względu na obostrzenia covidowe obowiązują zapisy pod numerem telefonu 62 7427 425.
Wydarzenie transmitowane będzie na żywo na fb Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Czytaj też:
Nowy pawilon dydaktyczno – szkoleniowy w Marszewie otwarty

Jest grant na modernizację szkolenia zawodowego z ZST na Zielonej

Największa pleszewska firma pełna nowych wyzwań