Marszałek podpisał umowę na miliony dotacji do inwestycji w Pleszewie

Avatar photoIrena Kuczyńska26 lipca 20215min
1x.jpg
W Pleszewie gościł marszałek województwa wielkopolskiego. Marek Woźniak podpisał z  burmistrzem Pleszewa i ze starostą  pleszewskim umowy na dofinansowanie budowy ścieżek unijnych w Pleszewie i kompleksowej modernizacji Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwota dotacji z funduszy unijnych przekracza 6 500 000 zł.

Spotkanie, z udziałem zarządu powiatu oraz urzędników przygotowujących projekty, odbyło się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, która powstała w  budynku dawnego dworca kolejowego. Sąsiaduje z Zajezdnią Kultury pobudowaną na bazie małej parowozowni.

Osoby uczestniczące w podpisaniu umów

Oba miejsca powstały przy wsparciu finansowym samorządu  województwa ze środków WRPO 2014+, z funduszy dedykowanych rewitalizacji terenów miejskich i wiejskich oraz kulturze. Zostały nagrodzone przez  Towarzystwo  Urbanistów Polskich, są dumą Pleszewa, stąd pomysł na zaproszenie Marszałka właśnie tutaj.

Pociąg do kultury z nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich TUTAJ

Arkadiusz Ptak – Burmistrz MiG Pleszew, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Maciej Wasielewski – Starosta Powiatu Pleszewskiego podpisują umowy

„Warto takie projekty realizować, ponieważ znacząco podwyższają jakość życia mieszkańców. To były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze” – podkreślił  Marek Woźniak. Umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji  podpisywał z Marszałkiem burmistrz Arkadiusz Ptak i starosta Maciej Wasielewski.

Burmistrz, na już realizowaną w mieście budowę sieci ścieżek rowerowych za 3 500 000 złotych, z czego  2 579 925, 02  zł to dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+.

Ścieżki rowerowe z dotacją TUTAJ

Starosta, na rozpoczynającą się modernizację i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych na Zielonej i Centrum Kształcenia Praktycznego. Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia i lepszemu dostosowaniu go do warunków i potrzeb rynku pracy. Utworzony zostanie m.in.  nowy, pożądany przez rynek pracy, kierunek kształcenia – technik energetyk. Koszt tej inwestycji przekracza 4 700 000 zł, w tym jest 3 947 654,78 zł dofinansowanie.

Będą remonty w szkole na Zielonej TUTAJ

„Budowa ścieżek rowerowych i szkolnictwo zawodowe to priorytety realizowane przez województwo wielkopolskie i pleszewskie projekty się w to wpisują” – podkreślił Marek Woźniak.

Marek Woźniak zwiedził oba pleszewskie obiekty kultury powstałe na terenach pokolejowych. Otrzymał też od burmistrza okolicznościowy album  „Pociąg do kultury”.

Marszałek Marek Woźniak w Zajezdni Kultury foto UM
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w bibliotece foto WUM

To samo wydawnictwo burmistrz Arkadiusz Ptak wręczył też Marianowi Adamkowi – byłemu burmistrzowi Pleszewa – pomysłodawcy zagospodarowania terenów pokolejowych na instytucje kultury.

Zajezdnia Kultury w Pleszewie
Biblioteka Publiczna MiG w Pleszewie
Tereny pokolejowe w Pleszewie

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska