Ścieżki rowerowe z dotacją

Avatar photoIrena Kuczyńska25 marca 20215min
Ogrodowa1-czolo.jpg
Pleszew otrzymał 2 600 000 zł unijnego dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych w mieście. W tym są ścieżki już zbudowane, ścieżki zaplanowane na ten rok oraz ścieżki, których budowę zaplanowano w kolejnym etapie realizacji koncepcji sieci ścieżek rowerowych w mieście Pleszewie. Koszt inwestycji  sięga 3 500 000 zł.
Docelowo mapa Pleszewa pokryje się zintegrowaną  siecią ścieżek rowerowych, na którą Pleszew pozyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt wykonania ścieżek to 3 500 000 zł, z tego dofinansowanie wynosi 2 600 000 zł.
W ramach tego projektu w ostatnim roku, w czasie modernizacji sieci kanalizacyjnej, pobudowano ścieżki rowerowe w ulicy Zamkowej, Ogrodowej i Słowackiego do nowego Ronda 2020 Roku.
Na ten rok zaplanowano budowę ścieżki rowerowej, która połączy zmodernizowaną ulicę Targową, gdzie też jest nowa ścieżka rowerowa, z ulicą Lipową. Pobiegnie ona wzdłuż toru kolejki.
Kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w ramach dotacji z WRPO – dotyczy ścieżek wzdłuż ulicy Lipowej, Wierzbowej przy ogrodach działkowych oraz przy ul. Szpitalnej.
W ten sposób rowerzysta z centrum Pleszewa bez problemu dojedzie z Rynku do szpitala, do kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  pomiędzy rzeczką Ner i ulicą Wierzbową  a nawet do podpleszewskiego Kowalewa, gdzie jest stacja kolejowa Pleszew Miasto.
Ulica Lipowa, gdzie ma powstać nowa ścieżka rowerowa, łączy się z ulicą 70 pułku piechoty, która prowadzi do Kowalewa. Wzdłuż drogi biegnie nowy ciąg pieszo – rowerowy.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska