Smart Pleszew – miasto bardziej przyjazne dla mieszkańców

Avatar photoIrena Kuczyńska1 lutego 20235min
IMG_20220606_120656-1320x990-1-1280x960.jpg
W Pleszewie zakończył się projekt unijny Smart Pleszew, dzięki któremu miasto staje się bardziej ekologiczne i przyjazne do  życia. Są to m.in. ścieżki rowerowe, czujniki powietrza, czujniki na sieci wodociągowej, kieszonkowe parki, zielone przystanki ale też koncepcje w tym rewitalizacji parku miejskiego.
Projekt Smart Pleszew realizowano w latach 2019 – 2022 w ramach konkursu „Human Smart Cities, Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. W ciągu 3 lat wdrożono 9 pilotażowych inwestycji, sporządzono 4 raporty oraz 23 opracowania, które są podstawą do dalszych działań. Smart rozwiązania sprawiają, że życie w mieście staje się łatwiejsze.
Powietrze
Pleszewski Smart obejmuje 3 żywioły, według których realizowano pilotażowe inwestycje i rozwiązania.  W ramach żywiołu Powietrze udało się wykonać ekspertyzy dotyczące liczby kotłów tradycyjnych oraz kosztów wymiany ogrzewania. Zazieleniono przystanki, utworzono parki kieszonkowe, stworzono koncepcję rewitalizacji parku miejskiego, zainstalowano czujniki powietrza.
Kieszonkowy park
Zielony przystanek
Ziemia

  Działania z żywiołu Ziemia to spójna koncepcja dróg rowerowych,  inteligentne oświetlenie, bezpieczne przejścia dla pieszych, koncepcja wdrożenia Inkubatora Eko-przedsiębiorczości, którego budowa ma się rozpocząć już w tym roku.

Czytaj: Pilotaż inteligentnego oświetlenia ulic

Przejścia dla pieszych

Ścieżka rowerowa
Inteligentne zebry
Woda
Parking ze zbiornikiem deszczówki

W ramach żywiołu Woda stworzono m.in. dokumentacje projektowe na zagospodarowanie wód opadowych, dzięki którym możliwa była m.in. budowa dużego zbiornika na deszczówkę pod nowym parkingiem zlokalizowanym pomiędzy ulicami Ogrodową a Targową w Pleszewie.

Czytaj: Zbiornik na wody opadowe w Pleszewie

Smart na przyszłość

Projekt Smart to także aktywizacja społeczności – konkursy, warsztaty, wyjazdy studyjne, spacery diagnostyczne. W ramach Smarta powstały liczne dokumentacje projektowe, które umożliwią kolejne działania i aplikowanie po zewnętrzne środki finansowe.

Spacer diagnostyczny
Unia dołożyła
Koszt całkowity projektu to 3 200 000  zł, z czego 2 350 000 zł pochodzi z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska