Urodziny Pleszewa z zasłużonymi i nowym sztandarem

Irena Kuczyńska20 czerwca 20235min
Z okazji 740 urodzin Pleszew ufundował sobie nowy sztandar, wpisał też dwie kolejne osoby na listę Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.
354227885_2529699697179932_5581037368997324941_n-1280x848.jpg

 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej przekazano społeczeństwu sztandar, wręczono dyplomy, wysłuchano wykładu prof. Tomasza Jurka o początkach Pleszewa.

Pleszew o wiele starszy

Początki miasta Pleszewa giną w pomroce dziejów. Pewne jest jedno, musiało ono już istnieć w 1283 roku, wszak w dyplomie księcia Przemysła II z 2 X 1283 r., civitas Plessow (miasto Pleszew) poddano jurysdykcji kaliskiej. Od tego wydarzenia pleszewianie liczą historię swojego miasta, której początki przypomniał prof. Tomasz Jurek z UAM w Poznaniu. O dzisiejszym Pleszewie – mieście kompaktowym – pierwszym takim w Polsce – mówił burmistrz Arkadiusz Ptak.

Czytaj: Kolejne urodzi ny miasta Pleszewa

Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak
Prof. Tomasz Jurek opowiadał o początkach miasta Pleszewa, które musiało istnieć już przed rokiem 1283 – wtedy zostało tylko wspomniane

Na 740 urodziny pleszewianie ufundowali sobie nowy sztandar, który zaprezentowano uczestnikom uroczystej sesji Rady Miejskiej i przekazano społeczeństwu a w niedzielę podczas mszy św. w farze – poświęcono.

Sztandar został poświęcony w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela
Prezentacja sztandaru podczas sesji Rady Miejskiej
Przekazanie sztandaru mieszkańcom – pocztowi sztandarowemu
Zasłużeni dla Rozwoju MiG Pleszew

Jubileusz był też okazją do nadania tytułów Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. Dyplom i złotą miniaturkę herbu miasta przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna wespół z burmistrzem Arkadiuszem Ptakiem wręczyli Marianowi Adamkowi – który przez 21 lat był burmistrzem Pleszewa i miasto oraz gmina wielu mu zawdzięcza.

Czytaj Marian Adamek i Olgierd Wajsnis – zasłużeni dla MiG Pleszew

Wzruszony Marian Adamek wspomina lata swojej pracy na rzecz MiG Pleszew

Co zastało zaprezentowane na okolicznościowym filmie. Zasłużonym został też długoletni radny, przewodniczący Rady Miejskiej Olgierd Wajsnis.

Urodziny Pleszewa – Olgierd Wajsnis – Zasłużony dla Rozwoju MiG Pleszew
Koncert

Jubileuszowa sesja, z udziałem przedstawicieli wielu środowisk, odbywała się w Zajezdni Kultury , która powstała na terenach pokolejowych i jest dla pleszewian powodem do dumy. Wydarzenie uświetnił koncert.

Czytaj też: Nowy sztandar na 740 urodziny miasta

Foto Roman Kazimierz Urbaniak