Marian Adamek i Olgierd Wajsnis z tytułami Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Avatar photoIrena Kuczyńska23 maja 20235min
DSC08376-800.jpg
Z okazji 740 - lecia Pleszewa, dwie kolejne osoby, dołączą do grona Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

 

15 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, odznaczenie odbierze Marian Adamek, który przez 21 lat był burmistrzem MiG Pleszew oraz Olgierd Wajsnis – były Przewodniczący Rady Miejskiej, działacz Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Od Suchockiej do Mielcarek

Listę Zasłużonych dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew otwiera Hanna Suchocka – premier RP w latach 1992/1993, ambasador RP w Watykanie, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród 51 osób uhonorowanych tytułem jest 5 kobiet i 46 mężczyzn w tym Piotr Hasiński – pierwszy burmistrz Pleszewa po zmianach ustrojowych w Polsce.

Ostatni tytuł przyznano Elżbiecie Mielcarek – długoletniej dyrektorce Biblioteki Publicznej MiG Pleszew

30 lat temu Hanna Suchocka otrzymała misję tworzenia rządu RP

Piotr Hasiński zasłużonym dla rozwoju miasta i gminy Pleszew

Elżbieta Mielcarek zasłużona pleszewianka z wyboru

W lutym 2018 roku Marian Adamek i Olgierd Wajs nis wręczyli Irenie Kuczyńskiej tytuł Zasłużonej dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew TUTAJ
Burmistrz z 21 – letnim stażem

W czwartek Rada Miejska podejmie uchwałę o przyznaniu tytułu Marianowi Adamkowi, który przez 21 lat (1997 – 2018) był Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew i miasto wiele mu zawdzięcza m.in. Park Wodny „Planty”, z którego korzystają tysiące pleszewian, czy przejęcie od PKP terenów pokolejowych i utworzenie w 2018 roku w budynku dworca biblioteki.

Po odejściu ze stanowiska został radnym Powiatu Pleszewskiego i Przewodniczącym Rady Powiatu Pleszewskiego.

Adamek na czele Rady Powiatu

Oni porządzą powiatem

Czytaj: Adamek już nie chce być burmistrzem

Otwarcie biblioteki na dworcu

Park Wodny Planty – wkrótce otwarcie

Przewodniczący Rady i Izby

Na listę Zasłużonych zostanie też wpisany Olgierd Wajsnis – były Przewodniczący Rady Miejskiej, działacz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przewodniczący powiatowych struktur WIR.

Wręczenie odznaczeń i złotych miniaturek herbu miasta Pleszewa odbędzie się w czerwcu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 740. urodzin miasta. Wtedy też zostanie przekazany pleszewianom nowy sztandar Miasta i Gminy Pleszew.

Czytaj:Nowy sztandar na 740 – lecie Pleszewa

Czytaj też:
Wspomnienie o Alicji Sobkowiak – zasłużonej dla rozwoju miasta i gminy Pleszew

Wspomnienie o zasłużonym kanoniku ks. Jozefie Maciołku

Ulica i tablica upamiętniające zasłużonego Edwarda Horoszkiewicza


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska