W nowy rok szkolny z nowymi dyrektorami

Avatar photoIrena Kuczyńska31 sierpnia 20234min
649556dfd8709_o_large.jpg
Iwona Pera, po wygranym konkursie obejmuje od 1 września stanowisko w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Elżbieta Bijacik - Knappe w Zespole Szkół Publicznych nr 2, Jakub Kałużny został na 10 miesięcy powołany na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się w poniedziałek. W placówkach trwają ostatnie przygotowania.

Dyrektorka po konkursie

Każda z nich ma inny organ prowadzący. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i to tam odbył się wiosną konkurs, który wygrała dotychczasowa zastępczyni długoletniej dyrektorki Grażyny Borkowskiej – Iwona Pera.

Od lewej Iwona Pera – dyrektorka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Marszewie

Nowa dyrektorka w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Marszewie

Dyrektorka z konkursu

Dla Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Pleszew. Po wygranym konkursie, stanowisko po długoletniej dyrektorce Romanie Kaczmarek, która przechodzi na emeryturę, obejmuje dotychczasowa zastępczyni Elżbieta Bijacik – Knappe. I to ona powita uczniów rozpoczynających 4 września nowy rok szkolny.

Z prawej Romana Kaczmarek – przechodząca na emeryturę – długoletnia dyrektorka Dwójki i Elżbieta Bijacik – Knappe – nowa dyrektorka
Dyrektor na 10 miesięcy

W prowadzonym przez Powiat Pleszewski Centrum Ksztalcenia Zawodowego, po przejściu na emeryturę dyrektora Romana Paruszewskiego, konkursu nie rozstrzygnięto. Sławomir Sobczyk – naczelnik wydziału edukacji w pleszewskim starostwie, potwierdził radiu Centrum, że stanowisko dyrektora na 10 miesięcy powierzono nauczycielowi Jakubowi Kałużnemu.

Rozbudowa CKZ

Rok szkolny a dokładnie jego inauguracja, w przypadku CKZ zbiegnie się z rozbudową i dużymi remontami w placówce, a dodatek dyrektorski nie jest duży, zaś nauczyciele zawodu mają możliwości dorobienia poza szkołą – stąd niewielkie zainteresowanie konkursem i stanowiskiem dyrektora – mówią osoby, które miałyby kwalifikacje do ubiegania się o dyrektorski stołek.

Wizualizacja rozbudowy obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie
Wizualizacja rozbudowy obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie
Wizualizacja rozbudowy obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie

Czytaj: Miliony na modernizację szkół zawodowych

Plac budowy przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

Deszczówka będzie łapana w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska